Adnan Oktar aleyhinde beyanda bulunanları korkutmak için 'hukuk grubu' kurmuş

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarında, suç örgütü tarafından oluşturulan 'hukuk grubu'nun örgüte yönelik olası operasyona ilişkin hazırlık yaptığına dair detaylı bilgiler yer alıyor. İddianamede örgütün 'hukuk grubu' adlı özel bir yapıyla Oktar aleyhinde beyanda bulunanlara…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

HUKUK GRUBU ADLI ÖZEL BİR YAPI

Suç örgütlerinin "varlığını devam ettirebilmek için eylemlerini sürdürmesi ve etrafa korku salması gerektiği, bu nedenle örgütlerin işledikleri suçlarda toplumu baskı ve korku altına alacak yöntemler kullandığı, bu yöntemlerin başında da tehdit, korkutma, şantaj, şiddet, sindirme gibi eylemlerin geldiği" ifadelerine yer verilen iddianamede, Adnan Oktar suç örgütünün de ''hukuk grubu'' adını verdiği özel bir yapı ile amaçlanan hedeflere ulaşabilmek adına bu yöntemleri sıklıkla kullandığı vurgulandı.

ÖRGÜTÜ AÇIĞA ÇIKARMAYA ÇALIŞANLARA KORKUTMA, BASKI

Adnan Oktar yönetimindeki suç örgütünü Türkiye'deki diğer örgütlerden ayıran en önemli özelliklerden birinin, toplumda büyük bir nefret ve kin ile karşılanacak örgütün amaçlarını açığa çıkarma çabasını güden tüm kişilere karşı, hukuk ve hukuk dışı yöntemlerle yıldırma, korkutma ve baskı yolunu izlemeleri olduğu belirtilen iddianamede, bir kişi hakkında tüm örgüt üyelerinin ayrı ayrı adliyelere, aynı konuyu ihtiva eden dilekçeler verdikleri, bunları planlı olarak işleme sokarak birbiri ardına soruşturma açılmasına, dolayısıyla kişilerin aynı olayla ilgili çok farklı adliyelerde ifade vermelerini sağlayarak, maddi ve manevi açıdan yıpranmasına sebebiyet verdikleri anlatıldı.

HEDEFLEDİKLERİNİN HAYATLARINI ALT ÜST ETMEK

İddianamede, örgütün izlediği bir diğer yolun da kendilerine muhalif olan kişilerin iş yerine, komşularına, çocuğunun okuluna veya iş yerine ve ticari ilişkide oldukları kişilere posta veya elektronik ortamda gönderdikleri olumsuz bilgi ve fotoğraflarla hedef aldıkları kişinin hayatını alt üst etmek olduğu anlatılarak, örgütün bundaki amacının, kendileri aleyhine beyanda bulunan, yazı yazan veya araştırma yapan, soruşturma açan kamu görevlisi ya da diğer kişileri yıldırmak, ulaşılması ve araştırılmasının dahi kaygı verici sonuçlar doğuracağı izlenimi yaratmak olduğu kaydedildi.

MUHTEMEL OPERASYONLARA HAZIRLIK

İddianamede, soruşturma kapsamında örgütün "hukuk grubu" içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüpheli Mehmet Noyan Orcan'dan ele geçirilen flash bellekte bulunan doküman içerisinde ''muhtemel operasyon'' kapsamında alınacak ifadelere hazır olunması maksadıyla eğitim amaçlı hazırlandığı değerlendirilen sorular ve bu sorulara verilecek cevapların bulunduğu ve buna ilişkin görsellerin yer aldığı bilgisi verildi.

ÖRGÜTSEL İDEOLOJİLERE UYGUN İFADE

İddianamede, dokümanda yer alan soru ve cevaplar incelendiğinde, "Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna "Annem para veriyor." cevabı, "Adnan Oktar ve beraberindekiler size baskı, zorlama, tehdit, şantaj uyguladı mı?" sorusuna "Hayır" cevabı, "Adnan Oktar ile nasıl tanıştınız?" sorusuna "Adnan Bey’in kitaplarını okur, televizyon yayınlarını takip ederim, İstanbul’a geldiğimde de kendisini ziyaret ettim, tanıştım." cevabı, "Dini bir yayında dans, dekolte ve müziğin olmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna "Dini bir yayın değil, öyle bir formatı yok. Spor, siyaset, sanat her konudan konuşuluyor." cevabı verilmesi gerektiğini belirtilen örgütsel ideolojilere uygun bir ifade örneğinin hazırlandığı kaydedildi.

YENİ HAKİMLERE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İddianamede, yine hakimlere yönelik çok sayıda manevi tazminat davası açıldığı, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına, barolara ve avukatlara mahkemeyi küçük düşürücü şekilde faks ve posta bildirisi gönderildiği, organize şekilde mahkemeyi baskı altında tutmak ve yargılamayı engellemek için görsel ve yazılı basına ilanlar verildiğine işaret edildi.