750 metre uzaklıktaki KYK yurdu AVM yapılmak isteniyor: Maksat ODTÜ'yü de talana açmak

ODTÜ'de KYK saldırısı sürerken, KYK'nın ODTÜ’ye 750 metre uzaklıktaki yurdunu rezidans ve AVM yapmak için satmayı planladığı ortaya çıktı.
Perşembe, 11 Temmuz 2019 09:08

ODTÜ’de binlerce ağacı keserek yurt inşa etmek isteyen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) üniversiteye 750 metre uzaklıktaki 3 bin kişilik devlet yurdunu rezidans ve AVM için satmayı planladığı ortaya çıktı.

1990’larda inşa edilen yurt için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk değişikliği 2012 yılında gerçekleştirdi. Dört bloktan oluşan ve 3 bin öğrenci kapasiteli yurt alanında önce inşaat hakkı yüzde 150 artırıldı. Yurt alanı olarak gözüken arazi ardından “kentsel servis alanı” olarak belirlenerek serbest yapılaşma koşulları sağlandı. Yurt alanında “turistik tesisler, ticaret merkezleri, ticari büro servisleri, sergi satış tesisleri, basın yayın tesisleri, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, rezidans, konut” yapılabilmesinin de önü açıldı. Arazinin kullanım kararı değiştirilerek, alanın yüzde 75’i ticaret ve konut alanı olarak belirlendi. Yeni planda yüzde 5’lik alan cami, yüzde 5’lik alan aile sağlık merkezi, yüzde 5’lik alan anaokulu, sadece yüzde 4’ü park ve yüzde 6’sı da yol alanı olarak plana işlendi. 

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, yurt alanının ranta açılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi değişiklikleri yargıya taşıdı. KYK’nin planını onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Alanda yapılan keşif ve bilirkişi raporunda, yapılan değişikliğin nüfus planlamasının kesin olarak tanımlanamadığı için planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. 

Bilirkişi raporunda, plan değişikliği ile kamu kullanımında “yurt alanı” olarak kullanılan alanın ticaret ve konut kullanımına getirilmesi, kamu alanının özel mülke konu edilmesi anlamına geleceğinden kamu yararı taşımadığı görüşüne ve kanaatine varıldı

Mimarlar Odası’nın açtığı davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değişikliği, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, bakanlığın istinaf talebini reddetse de bakanlık ve KYK temyiz başvurusunda bulundu. CHP Genel Merkezi, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ticaret Bakanlığı alanlarının ortasında bulunan öğrenci yurdunun 7 yıldır yılan hikayesine dönen kapatılma sürecinde Danıştay’ın temyiz incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.