41 ülke incelendi: Çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke Türkiye

Uluslararası Çalışma Örgütü, 41 ülkede iş koşullarının incelendiği bir araştırma yaparken, Türkiye çalışma saatlerinin en yüksek olduğu ülke oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de erkeklerin ortalama maaşı 1750, kadınların ise 1350 TL.
Çarşamba, 08 Mayıs 2019 10:43

Uluslararası Çalışma Örgütü, 41 ülkede yaptığı inceleme sonucu bir rapor hazırladı.

Rapora göre Türkiye'de işçilerin yüzde 57’si haftada 48 saatten fazla çalışıyor. 

Türkiye'yi çalışma saatleri uzunluğunda yüzde 47 ile Uruguay ve yüzde 45 ile Güney Kore takip etti. Avrupa Birliği'nde 48 saati geçen çalışma süresi olan işçilerin oranı ise yüzde 15 düzeyinde.

Rapora göre Türkiye'de işçilerin ortalama ücretleri asgari ücretin de oldukça altında.

Buna göre erkeklerin ortalama maaşı 1750 lira olarak hesaplanırken, kadınların ortalama maaşı ise 1350 lira olarak tespit edildi.

Rapora konu olan ülkelerin listesi: Çin, Güney Kore, Türkiye, ABD, Arjantin, Şili, Uruguay, AB üyesi ülkeler ve Orta Amerika ülkeleri.

İŞÇİLERİN HAKLARI NELER?

TKP Emek Merkezi tarafından hazırlanan "Haklarımız" adlı broşürde, işçilerin yasal hakları hatırlatılarak, haftada kaç saat çalıştırılabilecekleri aktarılıyor.

Broşürün ilgili bölümü şöyle:

İş Yasasının 63’üncü maddesinde haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiş; aksi kararlaştırılmamışsa haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanması öngörülmüştür. 2014 yılında maddeye eklenen bir cümle ile yer altı maden işlerinde çalışanların günde yedi buçuk, haftada 37,5 saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

Günlük çalışma süresi fazla mesai dahil hiçbir koşulda 11 saati geçemez.

Broşürün tam metni için tıklayınız