20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısından çağrı

20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Yunanistan'da gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı.
Haber Merkezi
Çarşamba, 05 Aralık 2018 11:08

Yunanistan Komünist Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi açıklandı.

Toplantının ardından yapılan çağrı açıklaması şöyle:

20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısından Çağrı

20. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı (IMCWP), 23-25 Kasım 2018'de Atina'da, 100 yılık bir tarihsel yolu geride bırakan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tüm kıtaların temsil edildiği 73 ülkeden 90 Komünist ve İşçi Partisinin katıldığı toplantı şu tema altında gerçekleşti: “Günümüzde işçi sınıfı, onun ittifakları ve siyasi öncüsü komünist ve işçi partilerinin sömürüye ve emperyalist savaşlara karşı, işçilerin ve halkların hakları, barış ve sosyalizm için mücadeledeki görevleri” 

Katılımcı partilerin temsilcileri, uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan gelişmeleri tartıştılar, komünist ve işçi partilerinin ülkelerinde verdikleri mücadeleden elde ettikleri deneyime, önceki dönemde geliştirilen ortak ve birleşik eylemlere, kendi ülkelerindeki sınıf mücadelelerine, işçi sınıfının tekelci sermaye karşıtı diğer emekçi katmanlarla ittifakını geliştirme çabalarına ilişkin görüş alış verişinde bulundular.

Toplantıda, komünistlerin mücadelesini güçlendirmenin, tekellere, sermaye egemenliğine, kapitalist sömürü ve baskıya karşı işçilerin, halkların, gençliğin hakları için işçi sınıfının ve diğer emekçi katmanların verdiği mücadeleleri geliştirilmenin ne gibi görevler yüklediği tartışıldı.

Komünist ve işçi partilerinin yaptıkları sunumlar, kapitalizmin sömürücü, vahşi ve insanlık dışı doğasının altını çizdi. İster kriz içinde ister kapitalist büyüme yolunda olsun kapitalist devletler ve girdikleri ittifaklar arasındaki çelişkilerin ve rekabetin çok yönlü bir şekilde keskinleştiği; güç odakları arasında taraflaşmaların yeniden kurulduğu bir sürecin uluslararası düzeyde ilerlediği kaydedildi.

Emperyalist ablukalar, siyasi ve askeri müdahaleler devam ediyor. Suriye, Yemen, Libya ve Azerbaycan'da yaşandığı gibi halen sürmekte olan savaşlar var. Ukrayna'da kardeşin kardeşi kırdığı savaş, halk düşmanı Kiev rejiminin sorumluluğu altında devam ediyor. Askeri silahlanma ve savaş hazırlıkları tırmanıyor.

Komünist ve İşçi Partileri, emperyalizmin saldırısına, işgale, egemenlik haklarının ve ulusal bağımsızlığın her türlü tehdidine karşı barış için, sosyal ve demokratik hakların savunulması ve genişletilmesi için dünyanın dört bir yanından işçilerin ve halkların verdiği mücadeleleri selamlar. ABD, NATO, AB ve müttefiklerinin emperyalist planlarına ve siyasi çizgisine karşı pek çok ülkede verilen mücadelelerden elde edilen deneyimler değerlidir.

Çelişkilerin giderek keskinleşmesi, zenginlik üreten kaynakları, piyasaları ve enerji boru hatlarını kontrol edebilmek için yeni emperyalist savaşlar riski taşır. Bu risk, işçi hareketine ve komünistlere, barış ve silahsızlanma için kapsamlı bir anti-emperyalist mücadelenin güçlendirilmesi, emperyalist saldırganlık ve savaşlarla kârına kâr katan büyük sermayenin hizmetindeki burjuva hükümetlerinin siyasi çizgisine karşı mücadelenin yoğunlaştırılması gibi ciddi görevler yüklüyor.

Yaşanan gelişmeler şunu göstermektedir: Barış, silahsızlanma, halk egemenliğine saygı, insanlığın sorunlarının çözümü ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele, kapitalist barbarlığın yıkılması ve sosyalizm için verilen mücadeleye ayrılmaz bir şekilde bağlıdır.

Komünist ve İşçi Partileri, 2017 yılında Ekim Sosyalist Devrimi'nin 100. yıldönümü vesilesiyle ve 2018 yılında Karl Marx'ın doğumunun 200. yıldönümünde gerçekleştirilen girişimleri, Sovyetler Birliği’nin katkısını, kapitalist sömürüden tek çıkış yolu sosyalizmin savunulmasını olumlu değerlendirdiler.

Suriye, Filistin, Kıbrıs halklarıyla, Lübnan, Sudan, Sosyalist Küba, Venezuela, Brezilya, İran ve emperyalist saldırılarla, tehditlerle karşı karşıya kalan tüm halklarla enternasyonalist dayanışma içinde olduklarının altını çizdiler.  

Katılımcılar, anti-komünizmi ve demokratik hak ve özgürlüklere karşı yapılan saldırıları kınadılar. Polonya, Ukrayna, Sudan, Kazakistan, Pakistan'da baskı gören komünistlere tam desteklerini ifade ederek Rusya, Transdinyester ve başka yerlerde hukuki ve siyasi baskılara maruz bırakılan komünistlere yine desteklerini sundular.

2019’da birçok önemli anmanın yapılacağı hatırlatılarak bu yılın Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100. yıldönümü, Çin Devrimi'nin 70. Yılı ve Küba Devrimi'nin 60. yılı olduğu belirtildi. Bu yıldönümleri proletarya enternasyonalizmini güçlendirmek için değerlendirilebilir. Tarihsel gerçeklerin tahrifatı, çarpıtılması ve faşistlerin vahşetiyle komünizmin özdeşleştirilmesine karşı komünist hareketin toplumsal kazanımlar, ilerici mücadeleler, işçilerin ve halkların toplumsal kurtuluşuna tarihsel katkısı bu vesileyle savunulabilir.

Komünist ve İşçi Partileri mültecilerle ve göçmenlerle dayanışma duygularını beyan ettiler. Sömürücü sistemden kaynaklanan ve halkları hedef alan ırkçılık, tehlikeli faşist ve aşırı-sağcı güçler Komünist ve İşçi Partileri tarafından mahkum edildi.

20. IMCWP toplantısı boyunca dünyanın birçok yerinde halkların verdiği mücadelelerle ilgili bir dizi dayanışma açıklaması yayınlandı.

Komünist ve İşçi Partileri, önümüzdeki dönem aşağıdaki eksenlerde ortak ve birleşik eylemlerin geliştirilmesi için çağrıda bulunur:

Emperyalist savaşlara, müdahalelere ve militarizme karşı.

Kuruluşunun 70. yıldönümü olan 4 Nisan 2019’da NATO ile PESCO ve diğer mekanizmalarla daha da militarize edilen AB’ye karşı eylemler. Hiroşima - Nagasaki'deki (6 ve 9 Ağustos) nükleer holokostun yıldönümünü ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana geçen 80 yıl (1 Eylül) vesilesiyle nükleer silahlara ve yabancı askeri üslere karşı eylemler.

Komünist hareketin tarihini ve proletarya enternasyonalizminin değerlerini savunmak.

Komünist Enternasyonalin 100. yıldönümü için (2 Mart'ta), anti-komünizme, Komünist ve İşçi Partileri’ne uygulanan baskılara ve yasaklara karşı çok yönlü etkinlikler. Ekim Sosyalist Devrimi’nin 102. yıldönümü vesilesiyle sosyalizmin başarılarının vurgulanması ve kapitalizme ve onun sömürücü, baskıcı, saldırgan, vahşi ve insanlık dışı doğasına karşı teorik tartışmanın ve pratik eylemin derinleştirilmesi.

İşgaller, emperyalist tehditler ve müdahalelere karşı mücadele eden halklarla enternasyonalist dayanışmayı güçlendirmek.

Küba’ya ABD ablukasının kaldırılması ve Bolivarcı Venezuela’ya karşı tehditler ve müdahalelere son verilmesi talebiyle enternasyonalist dayanışma ve mücadeleyi güçlendirmek. Filistin halkının işgale son verilmesi ve kendi kaderini tayin edebilme, BM kararlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olmak üzere ulusal, bağımsız bir devlet kurma mücadelesini desteklemek; Filistin halkının direnişini desteklemek ve İsrail'in suç teşkil eden politikasını mahkum etmek. Kore Yarımadası'ndaki emperyalist müdahaleleri kınamak ve bağımsız ve barışçıl bir birleşme için Kore halkıyla dayanışma göstermek. Mültecilerle ve emperyalizm tarafından işgaller, müdahaleler ve ablukalarla yüzleşen tüm halklarla dayanışmayı vurgulamak.

Sermayenin saldırılarına karşı işçilerin emek mücadelesi, sosyal ve sendikal hak mücadeleleriyle çok yönlü sınıf dayanışması.

İşyerlerinde ve özellikle Uluslararası İşçi Bayramı 1 Mayıs’ta komünistlerin öncü rolünü vurgulayan mücadele eylemlerinin geliştirilmesi.

Kadınların Hakları ve Kurtuluşu adına.

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın haklarını, işte ve hayatta tam anlamıyla eşit olabilmelerini savunmak için mücadele eylemlerinin geliştirilmesi.

Faşist güçlere, gerici rejimlere, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına, dini fanatizme ve sosyal baskıya karşı siyasi ve sendikal özgürlükler ve demokratik haklar için mücadele.

Faşizme-Nazizme karşı Halkın Zaferi’nin kutlanacağı günde mücadele eylemlerinin geliştirilmesi.

Çevrenin koruması için eylemlerin geliştirilmesi.

Katılımcılar, Yunanistan Komünist Partisi'ne bu buluşmaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.