Zorunlu din dersinde aynı yalan: Müfredatımız çoğulcu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk zorunlu din dersleri ile ilgili soru önergelerine yanıtında mevcut müfredatı savundu ve derslerin AİHM'in raporları gözetilerek düzenlendiğini öne sürdü. Zorunlu din dersleri ile ilgili bazı mahkeme kararlarının yanısıra AİHM kararları da derslerin tarafsız olmadığını, belirli bir dinin eğitimini verdiğini bildiriyor.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Eylül 2019 14:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersleri uygulamasını ilgilendiren üç ayrı soru önergesine verdiği yanıtta din derslerinin AİHM raporlarını gözeterek düzenlendiğini iddia etti ve bu konudaki çeşitli yargı kararlarında aksi tespit edilmiş bakanlık iddialarını tekrarladı. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programları çoğulculuğu ve çeşitliliği zenginlik olarak kavramayı, karşılıklı anlayış ve uzlaşmayı; farklılıkların endişe verici, tehdit teşkil eden, olumsuz şeyler olarak algılanmamasını, farklı ama eşit biçimde barış ve karşılıklı sagı içinde yaşayabilme becerisini öğrenciye kazandırmayı hedeflemektedir" diyen Selçuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil çeşitli ulusal ve uluslararası yargı kurumlarının kararlarında tespit edilmiş olan bir noktayı bir kez daha inkar etmiş oldu.

'DİN DERSİMİZ TARAFSIZDIR' İDDİASI

Sözünü ettiğimiz yargı kararlarında, ana hatlarıyla Türkiye'de uygulanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatının belirli bir dine ve onun belirli bir mezhebine ait bilgiyi esas aldığı, farklı inançlar ve görüşler karşısında tarafsız olmadığı ve bilimsellik taşımadığı belirtiliyor ve hal böyleyken dersin zorunlu hale getirilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi temel belgelere aykırı olduğu tespit ediliyor.

Zorunlu din dersinden muafiyet için başvurup okullarından ve bakanlıktan olumsuz yanıt almış olan öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından açılmış davalarda, MEB'in uzun yıllar standart savunması, yapılan müfredat değişikliğiyle bu durumun giderildiği ve zorunlu derslerin bilimsellik ve çoğulculuk esas alınarak hazırlandığı iddiasına dayandı. Hatta sadece bu savunmayı yenilemek, üst yargıya geçmiş olan davaları sil baştan alabilmek için bakanlık sıklıkla müfredat değiştirdi.

'EYLEM PLANI OLUŞTURUP, AVRUPA KONSEYİ'NE SUNDUK' ELHAMDÜLİLLAH

Bakan Selçuk mecliste verilen soru önergesine sunduğu son yanıtta da aynı tavrı tekrarladı ve ''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) söz konusu kararının uygulanması bağlamında 23 Haziran 2015 tarihinde Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim bakanlığı AİHM eylem planı çalışma grubu oluşturulmuş, Avrupa Konseyi'ne sunulmuştur. Ders tekniklerimiz, okul müfredatları buna göre düzenlenmiştir'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı'nın soru önergesine yanıtı şöyle: