Yunanistan ve Türkiye Komünist Gençlikleri'nden ortak çağrı

Yunanistan ve Türkiye Komünist Gençlikleri'nin temsilcileri ortak çağrı yayımlayarak, iki ülkenin gençlerinin ortak sorunlara, ortak mücadeleye ve ortak geleceğe sahip olduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Pazar, 18 Aralık 2016 15:16

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve Komünist Gençlik (KG) temsilcileri 13/12/2016 tarihinde İstanbul’da bir araya geldiler ve ülkelerinde ve daha geniş bölgede gelişen endişe verici durumu, gençlerin sorunlarını, yaşam ve mücadelelerini değerlendirdiler.

İki örgütün temsilcileri özellikle Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. yılı olan 2017’de ortak mücadele ve aralarındaki işbirliğini ileriye taşımaya karar verdiler.

Yayımlanan ortak çağrı metni şöyle:

“Yunanistanlı ve Türkiyeli gençler, biz sizin tarafınızdayız!

Genç işçiler, okul, üniversite ve meslek okulu öğrencileri, gençlerin güncel ihtiyaçlarının karşılanması için mücadelemize katılın. İki halk, iki ülkenin gençleri, ortak sorunlara, ortak geleneklere, tarihsel ve kültürel bağlara sahipler. Sömürünün, barbarlığın, işsizliğin, yoksulluğun, krizlerin, emperyalist savaşların, göç ve ilticanın sistemi olan kapitalist sistemi yıkmak için bize katılın.

Yunanistan Komünist Gençliği ve Komünist Gençlik, Türkiye, iki halkın ve özellikle gençlerin ortak mücadelesini örgütlemenin haklı çabası içerisindedir. Ortak ideolojiyi, Marksizm-Leninizm’i, paylaşıyoruz ve partilerimiz Yunanistan Komünist Partisi ve Komünist Parti, Türkiye’nin yanında sosyalizm-komünizm mücadelesi veriyoruz.

KNE ve Komünist Gençlik’in ortak görüşü, bölgemizde yaşanan gelişmelerin ABD, NATO, AB ile Rusya ve Çin gibi büyük kapitalist güçlerin arasındaki rekabetin keskinleşmesiyle anlaşılabileceğidir. Hangi gücün petrole, doğal gaza, taşıma yolları ve Doğu Akdeniz bölgesindeki pazarlara el koyacağına ilişkin emperyalist sistem içindeki rekabet, bölgede genelleşmiş bir emperyalist savaşın nesnel zeminini hazırlıyor.

Türkiye’nin gençliği hâlihazırda Suriye’deki savaşa sürüklenmiş durumda. ABD-NATO-AB, Körfez Monarşileri ve AKP’nin müdahalesi ile başlayan Suriye macerası yüzünden Türkiye’nin gençleri Türkiye burjuva sınıfının ve ABD emperyalizminin bölgedeki çıkarları için kurban ediliyor. Orta Doğu’da devam eden emperyalist savaş yüzünden milyonlarca insan ilticanın yollarına döküldü. Birçok mülteci özellikle AB-Türkiye arasındaki aşağılık pazarlıktan sonra ülkelerimizde kapana kısılmış durumda.

Yunanistan’da ise hükümet, bugüne kadar, NATO’nun bütün tehlikeli kararlarını destekledi, Yunan adalarını NATO’nun üs kurması için kullanıma açtı, mülteci akını ile başa çıkmak bahanesiyle NATO’nun Ege’deki varlığını meşrulaştırdı.

İki Örgüt özellikle şuna işaret ediyor; iki ülkenin burjuva sınıfları bir yandan ekonomik bir işbirliği ekseninde hareket ediyorken diğer yandan artan bir rekabet içine de giriyor. İki halkı ayırmak için milliyetçiliğin, ırkçılığın ve faşizmin zehrini özellikle gençlerin akıllarına hep saçtılar, saçıyorlar. Öte yandan, milliyetçiliğin zehrini yutmayan gençlere, tehlikeli gelişmeler karşısında mücadele etmesinler, kaçsınlar diye sermayenin “dünya vatandaşlığı” yalanını kullanarak tuzak kuruyorlar.

Açıkça şunu ifade ediyoruz: Ülkelerimizin halklarının ve gençliklerinin paylaşamayacağı hiçbir şey yok. Ancak, ülke sınırlarımızın değiştirilmesine dönük herhangi bir çabanın karşındayız. Gençler emperyalistlerin çıkar ve aralarındaki rekabet için kanlarını akıtmamalıdır.

Proleter enternasyonalizmin ilkelerine sadık kalarak kapitalizmin barbarlığına, emperyalist savaşları yaratan nedenlere, sömürücülerin çıkarları uğruna yaşanılan adaletsizliğe ve halkların kanının dökülmesi son vermek için birlikte mücadele yürüteceğiz.”