Yargıtay, 'evine haciz gelecek' mesajını şikayet eden borçluyu haklı buldu

Yargıtay, avukat tarafından borçluya gönderilen 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' mesajını şikayet eden yurttaşı haklı buldu. Emsal kararla, hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen mesajların hangi sıklıkla atıldığı incelenecek, sonucuna göre cezai yaptırım uygulanacak.
Pazar, 21 Nisan 2019 13:34

Yargıtay, avukat tarafından borçluya gönderilen "Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek" mesajını şikayet eden yurttaşı haklı buldu.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezai müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

İHA'nın haberine göre Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre hukuk bürosu da borçluya "Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek" şeklinde mesaj attı. Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, soluğu Cumhuriyet Savcılığında aldı. Borçlu, "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık da şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek duymadı. Bunun üzerine tehdit edildiğini düşünen borçlu, 2. Sulh Ceza Mahkemesine kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti. Borçlu bu kez konuyu Yargıtaya taşıdı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

"Borçlunun, Avukat A.A.'dan bir süredir 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olmuştur. Savcılık, herhangi bir soruşturma yapmadan, söz konusu mesajlarda suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar vermiştir. Mesaj gelen ve gönderilen numaraların HTS kayıtlarının alınması, şüphelilerin belirlenmesi, ne kadar sıklıkla mesaj geldiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre, şüphelilerin, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu açısından hukukî durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isâbet görülmemiştir. Sırf huzur ve sükûnu bozmaya yönelik kastın olup olmadığı ile suçun oluşması için gerekli olan ısrar unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılmadan, eksik soruşturma ile alacağın tahsiline yönelik mesajlarında suç unsuru bulunmaması gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği görülmektedir. Bu sebeple itiraz merciince soruşturmanın eksik yapılmış olduğu gözetilerek, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."