Uludağ Tıp'ta anlatılan dersler: Sabır, Şükür, Tevekkül, Dua, Rıza, Kader...

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ilahiyatçı tarafından verilen "Tedavide Moral Değerler" adlı derste şu bilim dışı konular anlatılıyor: Tedaviyi Hızlandıracak Değerler Olarak Sabır ve Şükür, Tedavide Tevekkül ve Rıza, Kader ve Kaza Anlayışının Hasta Motivasyonuna Etkisi, Duanın Tedavi Sürecine Etkisi, Tıbbi Uygulamalar Açısından Muhammed, İsa, Lokman...
soL-Bursa
Perşembe, 17 Mart 2016 14:37

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hiçbir evrensel bilgiye dayanmayan ve Doç. Dr. Salih Karacabey adlı bir ilahiyat hocası tarafından verilen "Tedavide Moral Değerler ve Motivasyon" adlı bir ders okutulduğu ortaya çıktı. 1. sınıfın ilk yarıyılında okutulan dersin içeriği ise bilim dışı konularla dolu. Öğretim üyeleri ve öğrenciler üç yıldır bilim dışı bir dersin tıp fakültesi müfredatına girmesinden rahatsızlar.

Fakültenin internet sayfasındaki eğitim programları bölümünde ise dersin amaç ve hedefleri şu ifadelerle anlatılıyor: "Kültürümüzü oluşturan moral değerlerin ve bu kültürü etkileyen büyük şahsiyetlerin hastalıklar ve tedavileri konusundaki yaklaşımlarını öğretmek."

İŞTE O DERSLER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki "Tedavide Moral Değerler ve Motivasyon" konulu derste şu üniteler yer alıyor: 

- Tıbbî Uygulamalar Açısından Hz. Lokman 

- Tıbbî Uygulamalar Açısından Hz. İsa 

- Tıbbî Uygulamalar Açısından Hz. Muhammed

- Tedavi Sürecini Hızlandıracak Manevi/Moral Değerler: Sabır, Şükür

- Hasta ve Hasta Yakınlarını Tedaviye Katmada Tevekkül ve Rıza 

- Kader ve Kaza Anlayışının Hasta Motivasyonuna Etkisi 

- Bir Moral Değer Olarak Dua 

- Duanın Tedavi Sürecine Etkisi

KOMÜNİST GENÇLİK'TEN TEPKİ: BİLİM DIŞI KARANLIĞI DAĞITACAĞIZ

Uludağ Üniversitesi'ndeki Komünist Gençlik üyesi öğrenciler, üniversitelerinde son yıllarda AKP eliyle sürdürülen gericileşmeye dikkat çekerek, mescit topluluklarından Kredi Yurtlar Kurumu'na manevi hizmet adı altında atanan imamlara kadar birçok örnekle karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Gericiliğe karşı mücadele etmeye kararlı öğrenci, akademisyen ve emekçilerle birlikte örgütlenerek karanlığı dağatacaklarını ifade ettiler.