Türkiye’de 100 çocuktan sekizi tacize maruz kalıyor

Beş üniversitede 2 bin 257 öğrenciyle yapılan görüşmeler sonucunda bir rapor hazırlandı. Rapora göre erkeklerin yüzde 8.7’si; kadınların yüzde 7’si çocukluklarında cinsel tacize uğruyor.
Cumartesi, 28 Şubat 2015 17:14

Dünya Sağlık Örgütü ve Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı ‘Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri Araştırması Raporu’nda yer alan veriler, hem kız hem de erkek çocukların en çok tanıdıklarının tacizine uğradığını ortaya koydu.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden yaş ortalaması 20 olan 2 bin 257 öğrencinin katıldığı araştırmanın raporundaki veriler şöyle:

* Erkeklerin yüzde 26,2’si; kadınların yüzde 16,3’ü çocukluğunda, tokat, dayak gibi fiziksel istismara maruz kalmış.

* Erkeklerin yüzde yüzde 8,7’si; kadınların yüzde 7,2’si çocukluklarında cinsel tacize uğramış. Bu oran tüm çocuklarda yüzde 7,9.

* Cinsel tacizin ilk gerçekleştiği sırada çocuğun yaşı erkeklerde ortalama 12; kızlarda 9.

* Cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 37,1’i ‘tanıdığı ve evde yaşamayan biri’, yüzde 25,2’si ‘evde yaşamayan bir akraba’, yüzde 11,3’ü ‘evde yaşayan ve akraba olmayan biri’, yüzde 11,3’ü‘çocuğun güvendiği biri’, yüzde 8,6’sı istismarcının ‘evde yaşayan bir akraba’, yüzde 7,9’u ‘çocuğun bakımından sorumlu olan biri (bebek bakıcısı vb.)’ ve yüzde 33,8’i ise ‘bir yabancı’olduğunu söyledi.

* Cinsel tacize uğrayan erkek çocukların yüzde 44,9’u ‘tanıdığı evde yaşamayan biri’ tarafından taciz edildiğini bildirmiş, kız çocuklarında ise tacizi gerçekleştirenler arasında en yüksek oran yüzde 32,9 ile ‘evde yaşamayan bir akraba’ oldu.