Türkiye okul terk etmede Avrupa birincisi

Türkiye'de ilkokul çağı okullaşma oranı altı yıl önceki düzeye geriledi. 2012'de yüzde 99'a ulaşan okullaşma oranı 2017'de yüzde 91'e düştü. Öte yandan, Eurostat verilerine göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan terk etme sıralamasında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'de 18 ilâ 24 yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4'ü ortaöğretimini tamamlamadan okulu terk ediyor.
Çarşamba, 19 Eylül 2018 08:37

Türkiye'de ilkokul çağı okullulaşma oranı altı yıl önceki düzeye geriledi. 2012'de yüzde 99'a ulaşan okulaşma oranı 2017'de yüzde 91'e düştü. Öte yandan, Eurostat verilerine göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan terk etme sıralamasında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'de 18 ilâ 24 yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4'ü ortaöğretimini tamamlamadan okulu terk ediyor. 

Euronews'in haberine göre okullaşma oranı ülkenin kalkınma ve eğitim alanındaki performansına ışık tutan en önemli göstergeler arasında gösteriliyor. Okullaşma eğitime katılım, erişim, eğitimin yaygınlığı ve eğitim ihtiyaçlarının ne derece karşılanabildiğini gösteren önemli bir gösterge.

Zorunlu eğitimin önce 8 yıla, ardından da 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte Türkiye'de son 20 yılda okullulaşma oranı ve kız çocuklarının eğitime katılımında önemli bir gelişme kaydedilmişti. Söz konusu gelişimde son 20 yılda kentleşmedeki artış da rol oynamıştı. Ancak 4+4+4 düzenlemesinden sonra hem okullulaşma oranında hem de kız çocuklarının okula gidişlerinde düşüş yaşandı. Son yıllarda Türkiye, ilkokul çağındaki okullaşma alanında 2012 yılı seviyelerine gerilemiş durumda. Okullaşma oranı okul öncesi, ilköğretim (ilkokul, ortaokul) ya da ortaöğretim gibi eğitim düzeyine kayıtlı öğrencilerin, ait olduğu öğretim düzeyindeki nüfusa bölümü olarak tanımlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre geçen yıl Türkiye'de ilkokul çağındaki okullulaşma oranı bir önceki yıla oranla yüzde 91,2'den yüzde 91,5'e yükseldi. Ancak 2012/2013 eğitim öğretim yılında yüzde 99 olan ilkokul çağı okullulaşma oranında 5 yıl içinde yüzde 8'lik azalma oldu.

Eğitim-Sen'in okullaşma oranında yaşanan düşüşe dikkat çektiği raporunda eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrası örgün eğitimin 12 yıla çıkarılmasına rağmen okullulaşma oranlarının hedeflerin gerisinde kaldığı belirtildi. Raporda, Türkiye'de öğrenci başına yapılan kamu harcamalarında "okul türlerine göre ayrımcılık yapıldığına" dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE EĞİTİMİ TERK ETME KONUSUNDA AVRUPA BİRİNCİSİ 

Türkiye'de son 10 yılda eğitime erişimde önemli artış görülürken eğitimini yarıda bırakıp okulu terk etme durumu ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında okulu erken bırakma alanında ilk sırada yer alıyor. Eğitimini yarıda bırakanların sayısı bölgelere göre farklılık arz ediyor. Kuzey ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde okulu terk edenlerin oranı diğer bölgelere oranla daha fazla.