Türkiye Komünist Gençliği yola çıktı!

TKP'nin dün Haliç'te binlerce parti üyesinin iradesiyle siyaset sahnesine dönmesinin ardından, bugün TKP'nin gençlik örgütlenmesi olarak Türkiye Komünist Gençliği'nin yola çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan karar toplantısıyla siyaset sahnesine dönmesinin ardından, partinin gençlik örgütlenmesi Türkiye Komünist Gençliği'nin yola çıktığı ilan etti.

Açıklamada, Türkiye Komünist Gençliği'nin, TKP'li Öğrenciler ve Komünist Gençlik ile süren partili gençlik örgütlenmesinin devamı olduğu ve Türkiye Komünist Partisi'nin siyasi hattının gençlik içerisindeki kimliği olarak faaliyet göstereceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, TKG'nin siyasi hedeflerine ve gündemlerine de yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Gençlik partisinde, TKP’de örgütleniyor

Yaşasın Türkiye Komünist Gençliği!

Komünist Gençlik, TKP’de 2014 yılında yaşanan ayrışmanın ardından Komünist Parti’nin gençlik örgütlenmesi olarak faaliyet gösterdi ve sosyalist iktidar mücadelesini kampüslere, okullara taşımayı hedefledi.

Bu süreçte Komünist Gençlik’in dayandığı iki temel öğe vardı: Tarihin tekerleğini ileriye doğru döndürecek olan işçi sınıfının yolundan yürümek ve sosyalist iktidar mücadelesinin öncüsü olan parti saflarında kavga vermek. Bu iki seneyi aşkın süre boyunca, işçi sınıfının ve sosyalizm mücadelesinin dışında bir yolu benimsemedik. Ve yoldaşımız Nazım Hikmet’in TKP için söylediği gibi, yalnızca partinin safında olmakla övündük.

Türkiye Komünist Partisi’nin dün binlerce partilinin iradesiyle siyaset sahnesine dönmesini izleyerek, bu ara dönemi kapatıyoruz. TKP’nin gençlik çalışmalarını bugünden itibaren, Türkiye Komünist Gençliği olarak sürdürüyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği, uzun senelerdir dünyada önemli bir saygınlığı ve etkisi olan TKP’nin gençlik çalışmalarının ismidir. Sosyalist İktidar Partili Öğrenciler’le kimliğini oluşturan, TKP’li Öğrenciler’le bir gelenek haline gelen, Komünist Gençlik ile yeniden kuruluşunu sağlayan partili gençlik örgütlenmesinin devamıdır.

Bu devamlılığın gereği olarak Türkiye Komünist Gençliği,

 • Üniversitelerin, liselerin ve okullarımızın gericiliğe ve piyasacılığa teslim edilmesine karşı çıkacak
 • Patronların kampüslerimizde cirit atmasına ve eğitim sisteminin sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılandırılmasına karşı direnişi örgütleyecek
 • Dinci gericiliğe karşı işçi sınıfı aydınlanmacılığını savunacak, şeriatçılığı “halkın değeri” olarak yutturmaya çalışan liberal saldırıyı püskürtecek, laikliğin düzen güçleri tarafından bir sınıf uzlaşması zemini olarak kurgulanmasına izin vermeyecek
 • Genç kadınları kuşatan gerici ideolojilere karşı sınıf eksenine dayanan çok boyutlu bir kavganın adresi olacak
 • Gençlik örgütlenmesini orta sınıf eğilimlerinden ve küçük burjuva kültüründen uzak tutarak, işçi sınıfının tarihsel çıkarlarına ve sosyalist iktidar mücadelesinin gereklerine göre şekillendirmeye devam edecek
 • Gençliğin bayağılığa, yüzeyselliğe ve çürümeye terk edilmesine karşı yeni bir kültürün yaratılmasını hedefleyecek
 • Gençliğin kapitalistlerin çıkarları için savaşa gönderilmesine ve bölgedeki emperyalist çıkarlara karşı çıkacak
 • İşçi sınıfı enternasyonalizmini savunacak ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri Toplantısı (MECYO) gibi birlikteliklere üyeliğini ve katkılarını sürdürecek
 • Eğitim görürken çalışmak zorunda olan öğrencilerin, sınıfın öncü partisinde örgütlenmesini sağlayacak
 • Çareyi yurtdışına kaçmak olarak gösteren eğilimlerle mücadele edecek, memleketine sahip çıkan, yurtsever gençlerin sesi olacak.
 • Gençliğe ölümden başka seçenek sunmayan kapitalist barbarlığın ve emperyalizmin karşısında bütün gücünü seferber edecektir.

Türkiye gençliğine patronların çıkarları için ölmekten, işsizlikten, geleceksizlikten ve karanlıktan başka hiçbir şey vaadetmeyen kapitalist barbarlığa karşı, Türkiye Komünist Gençliği’nde örgütlenmenin zamanıdır.

Türkiye Komünist Gençliği