Türk Tabipleri Birliği: Çocuğun cinsel istismarı affedilemez!

Türk Tabipleri Birliği, 2. Yargı Paketiyle Meclis gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içeren tasarıya tepki gösterdi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 23 Ocak 2020 19:54

Türk Tabipleri Birliği (TTB) çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmelerinin yasallaştırılma girişimine karşı bir açıklama yayımladı.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu imzasıyla çıkan yazıda, kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenlemenin, tepkiler üzerine geri çekilmesine karşın AKP iktidarı tarafından çeşitli vesilelerle yeniden yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterildi.

TTB, açıklamasında 2. Yargı Paketi içinde TBMM gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içeren tasarının hem tecavüzü cezasız bıraktığına hem de çocuk yaşta evliliği yasayla meşru hale getirdiğine dikkat çekerken çocuğun cinsel istismarının kesinlikle affedilemeyeceğini vurguladı.

'BU TÜR GİRİŞİMLER SUÇTUR'

Açıklamada, söz konusu yöndeki girişimin toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutum olduğu belirtilerek, “Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur” denildi. Cinsel istismar da içinde olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Devletin görevi, kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere yönlendirmek ve cinsel istismar suçlularını geleneksel, göreneksel, dinsel doğmaların ardına sığınarak cezasız bırakmak değil, suçları önlemektir. Devletin kurumlarını ve erişkin toplumunu, çocuk haklarını ve çocukların üstün yararlarını koruma konusunda duyarlı davranmaya ve çaba göstermeye; başta kız çocukları olmak üzere çocuklara karşı görev ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye; onların bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan korunmasız durumlarını istismar eden, hayatlarını karartan girişimlere son vermeye çağırıyoruz.”