TTB: Hadım ve idam çözüm değil, çocuklara toplum sahip çıkmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi son dönemde yaşanan çocuklara yönelik şiddet ve kaçırılma olaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. TTB, idam ve kimyasal hadım gibi cezalandırma yöntemlerinin sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını belirtti.
Haber Merkezi
Cuma, 06 Temmuz 2018 16:00

Çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) basın açıklaması yaptı.

“Toplum çocuklarına sahip çıkmalı” başlıklı açıklamayı TTB Genel Merkezi’nde, Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Hekimlerin yükümlülüğünün yalnızca kendilerine gelen hastaları tedavi etmekle sınırlı olmadığını hatırlatan Adıyaman, çocuklara yönelik şiddet konusunda öneriler getirme yükümlülüklerinin de olduğunu belirterek, “Çocuklarını koruyamayan, bu konuda bilinç oluşturamayan ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayamayan bir toplumun sağlığından söz edilemez” dedi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, çocukların kaybolma, kaçırılma, istismara uğrama ya da öldürülmesiyle sonuçlanan olaylardaki artışın, toplumsal olarak kaygı duyulması gereken sorunların başında geldiğini söyledi. Bunun çok katmanlı bir sorun olduğuna dikkat çeken Adıyaman, çözümünün de tek bir yoldan geçmediğini vurguladı.

Adıyaman, çocuk istismarı ve öldürülmeleri üzerinden yaygınlaştırılan ‘‘idam” veya “kimyasal hadım” gibi girişimlerin sorunun çözümüne katkı koymayacağı gibi çocukların korunmasını da sağlayamayacağını belirterek, “Bu önlemler yapısal mekanizmalar oluşturmakla sorumlu devlet yöneticilerinin toplumun öfkesini kendilerinden uzaklaştırma ve başka düzeyde insan hakları ihlallerine yol açmaktan başka bir işe yaramaz” diye konuştu.

Türkiye’de devletin ilgili kurumlarının; hukuk, sağlık ve eğitimden sorumlu meslek gruplarının, ebeveynleri ve çocukların içinde yer aldığı erişkin toplumunun tüm kesimlerinin, çocuk haklarının korunması konusunda Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülükleri bulunduğunu hatırlatan Sinan Adıyaman, TTB olarak çocuk hakları ve çocukların yüksek yararı için yapılacak bütün çalışmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

TTB’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türk Tabipleri Birliği'nin sorunun çözümüne yönelik önerileri şöyle sıralandı: 

  • Çocuklar sosyal ve yasal destek sistemleri derhal işletilmeli, çocuk istismarına çok disiplinli değerlendirecek birimler her hastanede oluşturulmalı, gebe çocuk ve çocuk anneler için sağlık sistemi her yerde erişilebilir hale getirilmelidir.
  • 18 yaş altındaki kız çocuklarının erken evlenmelerine olanak sağlayan yasalar ve çocuk yaşta evlilikleri savunan kişilerin kamuya açık konuşmaları çocukların cinsel istismarını olumlayan toplumsal kültür yaratmaktadır. Çocukların haklarını korumak ve çocuğun yüksek yararı için bu evlilikler engellenmeli, gerçekleştirilen ve bunu savunan kişilere yaptırım getirilmelidir.
  • Tüm çocukların eğitim sistemine ulaşımı sağlanmalı, ergenlerin cinsel eğitimi zorunlu ders haline getirilmelidir.
  • Çocuğun evden ayrılmasına neden olan şiddet, zorla çalıştırma ve diğer kötü uygulamalar ortaya çıkarılmalı ve nedenlerine ortadan kaldıracak çalışmalar yapılmalı, şiddet uygulayanlar yaşam ortamından uzaklaştırılmalıdır.
  • Yetkililer, en son aşama olan cezalandırma tehditleriyle duyarlı insanların hassasiyetlerini söndürmek yerine toplumu sorunun çözümüne katacak uygulamalar yapmalıdır.