Trakya Üniversitesi'nde 'Tevhidi Düşünce' şurasına resmi duyuruyla çağrı yapılıyor

Trakya Üniversitesi ve İLMAR işbirliğiyle düzenlenen ve bilim alanlarının 'İslamileştirilmesi' hedefiyle toplanan 'Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası'na üniversitelere gönderilen resmi duyurularla çağrı yapılıyor.
soL - Edirne
Çarşamba, 15 Ocak 2020 19:17

Geçtiğimiz günlerde bazı üniversitelerin resmi iletişim kanallarından (EBYS) bir “şura” çağrısı yapıldı: “TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI ULUSLARARASI ŞURASI”. 26-27 Mart 2020 tarihlerinde Trakya Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan toplantı Trakya Üniversitesi ve İLMAR (İlim ve Metodolojik Araştırma Merkezi) işbirliği ile düzenleniyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu imzalı resmi çağrı metnine göre şuranın amacı “Türk-İslam dünyasının başta içtimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, içtimaiyat (sosyoloji), nefsiyat (psikoloji), tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat, eğitim...), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak "Tevhidi Düşünce" anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmek” olarak özetleniyor.

Etkinliğin web sayfasında ise şuranın amacı daha ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Sosyal bilimlerden doğa bilimlerine tüm bilim dallarının yeniden inşası için temel alınacak tevhidi düşünce "... İslam medeniyetinin tüm zamanlara hitap eden hem zahir (dış) hem de Batın (iç) bilgi bütüncüllüğüne sahiptir. İslam medeniyetinin 7. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında dünyanın aktif siyaset alanında, üç kıtada hâkimiyetini sağlayan kurucu bilgi anlayışı ve onun bilgi yöntemi 'Tevhidi Düşünce'ye dayanmaktadır” ifadeleriyle tanımlanıyor.

'KAPİTALİZMİN ZULMÜNE KARŞI MANEVİ BİLİM'

Bu açıklamalar ile birlikte “İslam'a uygun bilim” üretimi için bir toplantı çağrısı yapıldığı anlaşılıyor. Şuranın ve İLMAR'ın amaç ve hedefleri incelendiğinde; kapitalist sistem eleştirisiyle birlikte yeni bir düzen vaadi de dikkat çekiyor. Yine şura çağrısındaki ifadelerle "... liberal–kapitalist model ile dünyanın  geldiği adaletsizlik, zulüm ve eşitsizlikçi fiili durumun tahribatını giderebilecek yeni bir kurucu düşünceye duyulan ihtiyacın giderilmesi ..." hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda, aydınlanma karşıtlığı ve Cumhuriyet düşmanlığının temel karakterini oluşturduğu tezler ile "yerli ve milli bilim" çağrısı yapılıyor.

BALKAN ÜLKELERİNDEN MÜFTÜLER DE 'İLİM KURULU'NDA

Şuranın onursal başkanları Trakya Üniversitesi Rektörü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İLMAR Yönetim Kurulu başkanı Doç. Dr. Osman Şimşek. AKP’nin Balkan politikalarında bir araç olarak kullandığı Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şuranın “İlim Kurulu” içerisinde Türkiye’den pek çok akademisyenin yanı sıra Zagreb, Saraybosna, Makedonya’dan akademisyenler ve Slovenya, Karadağ ve Yunanistan'dan İskeçe'yle Gümülcine müftüleri de yer alıyor.

BİLİMİN ÖRGÜTLENMESİ DEĞİŞECEK AMA...

Toplumsal yapının değişmesi ile birlikte bilimin öncelikleri, dolayısıyla örgütlenmesi mutlaka değişecektir. Şuranın çağrıcılığını yapanlar laikliğin bitirildiği Türkiye’nin bilimini örgütleme iddiasında bulunuyorlar ya da üniversitelerde bilimsel bilginin hegemonyasına son darbeyi vurmayı hedefliyorlar. Türkiye’de bilim dini hükümlere göre mi örgütlenecek yoksa eşitlikçi bir toplumun ihtiyaçlarına göre mi? Son söz henüz söylenmedi.

İLMAR NEDİR?

İlim ve Metodolojik Araştırma Merkezi 2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Doç.Dr. Osman Şimşek yürütüyor. Merkezin web sitesinde yayımlanan tüm makalelerin yazarı da aynı isim. Kuruluşundan itibaren tevhidi düşünceyi çeşitli çalıştay ve toplantılarla yaygınlaştırmaya çalışan İLMAR'ın temel mücadelesinin aydınlanma, laiklik ve materyalizm ile olduğu görülüyor. Merkez, TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI şura dizisine 2018 yılında başlamış. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'yle yapılan işbirliklerinin ardından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ilk uluslararası şurayı düzenliyor.