TMMOB'dan Kamucu Politikalar Sempozyumu

TMMOB kamucu politikalar sempozyumu düzenledi. Sempozyumda kamu kavramı ekonomik, sosyal ve idari boyutlarıyla tartışıldı.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 23 Kasım 2019 23:07

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) düzenlediği Kamucu Politikalar Sempozyumu İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi. Sempozyumda kamu kavramı ekonomik, sosyal ve idari boyutlarıyla tartışıldı.

Bir çok başlıkta tartışmaların yapıldığı sempozyumda ''Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı'' başlığında yapılan sunumlarda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu istihdam politikaları başlığında konuştu. Sunuşunda işsizliğin her dönemde olduğunu, AKP döneminde ise ortalama yüzde on bir civarında seyrettiğini belirten Çerkezoğlu; kamucu, eşitlikçi ve özgür bir düzen inşa edilerek işsizlik sorununun çözüleceğini söyledi. 

KESK eş başkanı Aysun Gezen ise sunumunda AKP'nin müfredatı islamcı ve milliyetçi şekilde değiştirdiğini, buna karşı çıkan eğitim emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırıldığını, KHK ile birlikte işten atıldığını söyledi. Laikliğin sınıfsal bir yanı olduğunu düşünen sorgulayan yeni insanlar istemedikleri için din derslerinin sayısının artırıldığı ve zorunlu hale getirildiğini söyleyen Gezen, bilimsel ücretsiz eğitim için birleşik mücadelenin önemini vurguladı.


Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Ali Rıza Aydın ise kapitalist sistemde hukukun işleyişinin sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda olduğunu, yargının bağımsızlığı ve üstünlüğünün işçi sınıfı için bir anlam ifade etmediğini belirtti. Aydın; işçi sınıfının sendikalarda, derneklerde örgütlenebileceğini ancak sorunların bütüncül çözümü için sınıf partisinde örgütlenmek gerektiğinin altını çizdi.

TMMOB eski Genel Başkanı Kaya Güvenç ise ''Sanayi Politikaları'' başlığında yaptığı sunumunda sanayinin üretimde önemli bir yer kapladığını, 1929 ekonomik buhranı ile birlikte Türkiye'nin sanayileşme ortağının Sovyetler Birliği olduğunu söyledi. Devlet destekli sanayileşme politikalarının daha sonra piyasanın çıkarları doğrultusunda kullanıldığını, patronların üretimdeki amacının daha fazla kazanmak olduğunu belirten Güveç, üretimin işci sınıfı lehine olması için işci sınıfının örgütlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.