TMMOB, Kanal İstanbul projesine karşı dava açtı

TMMOB, Kanal İstanbul projesi için hazırlanan plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.
soL - Haber Merkezi
Salı, 31 Mart 2020 18:01

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

TMMOB ve bağlı odalar tarafından “Yürütmenin Durdurulması ve İptali” istemiyle açılan davada Kanal İstanbul projesi için hazırlanan plan değişikliğinin ve projenin kamu yararı içermediği belirtildi.

Plan değişikliğinin doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirdiği, İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, adeta bir ekolojik yıkım öngördüğü ifade edildi.

'YETKİ YÖNÜNDEN DE HUKUKA AYKIRI'

Açılan davada; değişikliğin dayanağı olarak gösterilen 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ve ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Anayasa açısından, dava konusu plan değişikliği işleminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde olmadığı, dolayısıyla dava konusu işlemin yetki yönünden hukuka aykırılığı belirtildikten sonra söz konusu plan değişikliğinin Planlama Tekniklerine, Şehircilik İlke ve Esaslarına ve Planlama Mevzuatına Aykırılığı da ortaya konuldu.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARA YOL AÇACAK'

Dava konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı içermediği vurgulanarak doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirerek, İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesini tüm ekosistemlerini baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, adeta bir ekolojik yıkım öngören İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılığı taşıması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından Yürütmenin Durdurulmasına ve İptaline karar verilmesi talep edildi.

İLGİLİ HABER