Soner Yalçın ne söylediğinin farkında mı?

Tıbbın karşısına 'alternatif tıbbı' çıkarmak isteyen gericiliğin arayıp da bulamadığı fırsatlar yaratılıyor. Soner Yalçın bu sürece destek veren son isim oldu...

İlker Belek

Canan Karatay’ın grip aşısında alüminyum olduğu yönündeki gerçek dışı iddiası sonrasında şimdi de Soner Yalçın twitter üzerinden, aşılarda tiomersol (civa) bulunduğu ve bu maddenin otizme yol açtığı yönünde bir iddia ortaya attı.

Bu yaklaşımların kişinin niyetinden tamamen bağımsız olarak yükselmekte olan aşı karşıtlığına hizmet ettiğini akılda tutmak gerekiyor. Tıbbın karşısına “alternatif tıbbı” çıkarmak isteyen gericiliğin arayıp da bulamadığı fırsatlar yaratılıyor. Üstelik sol kamuoyuna seslenen ve çok okunan yazılarıyla Soner Yalçın’ın bu konuda söylediklerinin ayrı bir önemi bulunuyor.

AŞILARDA TİOMERSOL VAR MI?

Tiomersol çok dozlu inaktive aşıların (difteri, tetanoz, boğmaca, hemofilus influenza tip b gibi) bakteri ve mantarlarla enfekte olmasını engellemek için kullanılan koruyucu bir maddedir. Çok dozlu aşılar bireyler aşılanırken, saklama koşulları nedeniyle, enfekte olabilmektedir.

Bugün tek dozlu aşılarda artık tiomersol yoktur. Ancak eskiden tek dozlu aşı olmadığı için, o zamanlarda tiomersol aşılarda yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Thiomersol koruyucu olarak kullanılmasının dışında ayrıca, bazı boğmaca aşıları gibi, kimi özel aşıların üretiminde de kullanılır. Üretim aşamasında kullanılması aşının güvenliğini ve etkinliğini artırır. 

Tiomersol koruyucu olarak kullanılması 1930’larda başlamıştır.

TİOMERSOL NEDİR?

Tiomersol ağırlık olarak yüzde 50 oranında civa içerir. Vücuda alındıktan sonra etil civa ve thiosalisata dönüşür. Etil civa, metil civadan farklı olarak organik bir bileşiktir. Metil civa ise bazı balık türlerinde vardır. Her insan yaşamı boyunca çevresinden, doğadan, örneğin balık yediğinde belli miktar metil civa alır.

Aşılardaki tiomersol dozu yüzde 0,001 ile 0,01 arasındadır. Yüzde 0,01’lik tiomersol 0,5 ml’lik her aşı dozunda 50 mikrogram tiomersol ya da yaklaşık olarak 25 mikrogram civa anlamına gelir. Bu da 3 ons (85 gram) ağırlığındaki bir ton balığında bulunan civaya eşdeğerdir. Konuyla ilgili kıyamet işte bu kadarlık bir tiomersol dozu için koparılmaktadır. 

AŞILARDA TİOMERSOL KULLANILMAMIŞ OLSAYDI NE OLURDU?

Tiomersol içeren çok dozlu aşıların uygulanması yukarıda sözünü ettiğimiz hastalıklara bağlı ölümlerde en az yüzde 64 oranında azalma sağlamaktadır. Bu her yıl 1,5 milyondan fazla çocuğun ölümünün engellenmesi anlamına gelir.

Tiomersolün aşılardan çıkarılması ya tek dozluk aşı uygulamasına geçilmesini (ki bugün artık böyle) ya da tiomersol yerine bir başka koruyucu maddenin kullanılmasını gerektirir. 

Örneğin bugün için fenol bu maddelerden birisidir ve 23 değerlikli zatürre aşısı ile tifo aşısında koruyucu amaçlı kullanılmaktadır. Tiomersol hakkında söylenenlerin fenolle ilgili olarak hiç akla gelmiyor olması son derece ilginçtir.

Ayrıca immün globülin preparatlarına, deri antijen testlerine, göz ve burun preparatlarına da, yine ilacın korunması amacıyla, tiomersol eklenmektedir. Tiomersol denildiğinde akla bunların değil de aşıların gelmesi de ilginçtir.

Ayrıca…

TİOMERSOLÜN SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü tiomersolü 10 yılı aşkın süredir sağlık riskleri açısından izlemektedir. Bunun için özel bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu çalışmanın sonucuna göre tiomersolün aşı içindeki miktarıyla herhangi bir sağlık riskine yol açması mümkün değildir.

Amerikan Çocuk Akademisi, Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi Kurumu, İngiltere İlaç Güvenlik Kurumu, Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı gibi başka kuruluşların ulaştıkları sonuç da aynı yöndedir.

TİOMERSOLLE OTİZM ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Thiomersol konusundaki en bilinen iddia otizme yol açtığı yönündedir. Tiomersolün şimdiye dek saptanan tek olumsuz etkisi, tiomersol içermeyen tek dozluk aşılarda da görülebilen, aşı yerindeki lokal minör alerjik reaksiyondur. 

Pek çok farklı ülkede son 15 yıl içinde yürütülen araştırmalar tiomersolün herhangi bir nörogelişimsel hastalığa yol açmadığını göstermiştir.

Artık aşılarda tiomersol yok ya da miktarı iyice azaltılmış durumda.

Bugün artık pek çok aşı için tiomersol içermeyen tek dozluk preparatlar üretilmektedir. Hatta difteri, boğmaca ve tetanoz aşıları için bile. Yukarıda da değindiğimiz gibi çok dozlu aşılardaki tiomersol miktarı sağlık risklerine yol açmayacak kadar düşüktür. Dolayısıyla tiomersolle ilgili söylentiler tamamen yersizdir. 

Şu anda ABD’de 6 yaştan küçük çocuklara yapılan hiçbir aşı tiomersol içermemektedir. Ergen ve yetişkinlere yapılan aşılar için de tiomersol içermeyen preparatlara ulaşmak mümkündür.

Tek dozluk mevsimsel grip aşıları da tiomersol içermez. Yalnızca yine tek dozluk Fluvirin isimli grip aşısında koruyucu amaçlı değil, ancak üretiminde tiomersol kullanılmaktadır. Bu aşının tek dozundaki tiomersol miktarı 1 mikrogramdan azdır (az önce 0,5 ml’lik bir aşı dozundaki tiomersol miktarının 25 mikrogram olduğunu ve bunun da bir adet ton balığındaki tiomersole eşdeğer olduğunu belirtmiştik).

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/questions/en/

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSaf...

https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/thimerosal.htm