Soner Yalçın için aşıyla otizm arasındaki ilişkiye dair literatür listesi

Soner Yalçın'ın 'Aşı yalanı' başlıklı yazısıyla aşı karşıtı açıklamalarına devam etmesinin ardından, Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. İlker Belek'ten Soner Yalçın'a yanıt geldi. Belek, Soner Yalçın'a yanıtında 'aşı konusunda bilim dışı şüpheler yaratmaya, aşı karşıtlarının işini kolaylaştırmaya ve hiç kusura bakmasın uzmanı olmadığı bir alana el atmaya devam ediyor…

İlker Belek

Tartışma eski. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarının birleştirilerek tek bir aşı halinde piyasaya sürülmesinin tarihi 1970’lerin başı. Bu aşının yaygın uygulanmaya başlanması ise 1980’lerin sonu.

Bu aşının otizme yol açtığı iddiaları araştırıldı ve her defasında çürütüldü. Araştırmalar çok değişik dergilerde yayımlandı.

Bunların listesini sunuyorum.

Binlerce bilimsel yayını (tıp ve tıp dışı alanlardaki) derleyen Ebscohost isimli tarama motorundan, 1980-2018 dönemi için MMR vaccine ve autism kelimelerini girerek yaptığım taramada konuyla ilgili olarak değişik ülkelerde yapılmış 12 tane araştırma çıkıyor.

Bunların bir kısmı ailelerin neden üçlü aşıyla otizm arasında ilişki olduğuna inandıkları noktasına odaklanıyor. Aşağıdakiler ise doğrudan aşıyla otizm arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı noktasına odaklanan tıbbi araştırmalar. Bunlar ülkelere göre otizm sıklığını, otizm sıklığının MMR aşısı sonrasında gerçekten artmış olup olmadığını, üçlü yaptırmış çocuk grubuyla yaptırmamış çocuk grubunda otizm sıklığı bakımından fark olup olmadığını araştırıyorlar.

Sonuç: İlişki yok.

Soner Yalçın bugünkü yazısında hâlâ “kuşkusuz bütünüyle aşılardan uzak durun diyemem, ama aşı konusunda dikkatli olun demek zorundayım” diyerek aşı konusunda bilim dışı şüpheler yaratmaya, aşı karşıtlarının işini kolaylaştırmaya ve hiç kusura bakmasın uzmanı olmadığı bir alana el atmaya devam ediyor.

Yaptığı iş çok tehlikeli. Öyle ki Türkiye’de bebek ölüm hızının binde 10,8’den (2013), binde 11,1’e (2014) yükselmesini de aşılara bağlıyor. Değil. Türkiye’de bebek ölüm hızının belli bir seviyenin altına indirilemiyor olmasının, hatta bazı yıllar yükselmesinin ve beklenenden yüzde 50 gibi daha yüksek olmasının tek nedeni var: AKP’nin uyguladığı piyasacı, tekelci, özelleştirmeci sağlıkta dönüşüm programı.

Prevalence of autism and parentally reported triggers in a North east London population, Lingam R ve diğ, Archives of Disease in Childhood, 2003, 88(8).

MMR vaccination and pervasive developmental diborders: A case control study, Smeeth L ve diğ, Lancet, 2004, 364(9438).

No evidence for links between autism, MMR and measles virus, Chen W ve diğ, Psychological Medicine, 2004, 34(3).

No effect of MMR withdrowal on the incidence of autism: A total population study, Honda H ve diğ, Journal of Child Psychology & Psyhiatry, 2005, 46(6): 572-579

No evidence of an association between MMR vaccine and gait disturbance, Miller E ve diğ, Archives of Disease in Childhood, 2005, 90(3), 292-296.

MMR-vaccine and regression in autism spectrum disorders: negative results presented from Japan. Uchiyama T; Kurosawa M; Inaba Y; Journal of Autism & Developmental Disorders, Feb2007; 37(2): 210-217. 8p. 

Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Demicheli Vittorio, Rivetti Alessandro, Debalini Maria Grazia, Di Pietrantonj Carlo, Robinson Joan. Cochrane in context: Vaccinesfor measles, mumps and rubella in children. (EVID BASED CHILD HEALTH) Nov2013; 8 (6): 2239-2242