Şehir Plancıları Odası: YDA Center'ın ruhsatı iptal edilsin

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine çağrı yaparak YDA Center'ın ruhsatlarını iptal etmelerini istedi ve inşaatı mühürlemeye çağırdı.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 15 Şubat 2020 20:45

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi YDA Center'ın ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini ve inşaatın mühürlenmesi gerektiğini açıkladı. YDA Center'a mahkeme tarafından yedinci kez iptal kararı verilmişti.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine çağrı yaparak kente karşı işlenen bu suça ortak olunmaması adına inşaat alanına dair şehircilik ilkelerine aykırı şekilde yapılmış imar planlarına dayanılarak verilmiş ruhsatları iptal etmelerini istedi ve inşaatı mühürlemeye çağırdı.

YDA Center İçin Hukukun Gereği Yapılmalı, Ruhsatları İptal Edilmeli ve İnşaat Mühürlenmelidir!

''Demirkafes alanı olarak bilinen Söğütözü 29096 ada 10 parsel üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülen projeler doğrultusunda kamu bütçesi büyük zarara uğramış, kamu ihtiyaçları hiçe sayılmış, hukuksuzluğun önünü açabilmek adına sürekli benzer plan değişiklikleri ile faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır (bkz. http://spoankara.org/…/demirkafesten-betondan-duvara-bir-h…/). Yaklaşık 15 yıllık hukuk mücadelemiz içerisinde alınan toplam altı adet plan iptal kararına rağmen bugün bir duvar gibi yükselmiş YDA Center olarak anılan talan projesinde ilgili mahkeme tarafından yedinci kez iptal kararı verilmiştir.

Ankara 11. İdare Mahkemesinde 2018/2044 Esas Sayısı ile görülen davamızda bilirkişi heyeti tarafından ortaya konulmuş olan “uzun yıllar boyunca İdari Yargıda iptal ile sonuçlanmış dava konusu planlama kararlarına ilişkin birbirini izleyen Meclis Kararları ile çözüm üretilmedigi, tüm planlama süreci içerisinde temel kaygıları giderici düzenlemeler yapılmadığı ve yeniden "tek parsele özel" veya "alana özel" değişiklik yapıldığı" tespiti doğrultusunda “imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 29096 ada 10 sayılı parsel ve güneyindeki park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek iptal kararı verilmiştir.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine çağrımız kente karşı işlenen bu suça ortak olmamak adına inşaat alanına dair şehircilik ilkelerine aykırı şekilde yapılmış imar planlarına dayanılarak verilmiş ruhsatları iptal etmeleri ve inşaatı mühürlemeleridir. İnşaat ruhsatının dayanağı olan imar planı iptal edilmiş olduğu için inşaat durdurulmalı ve şehircilik ilkelerine uygun şekilde yeni bir plan süreci başlatılmalıdır. Hiçbir merci tarafından sorgulanamayacak haklılıkta olan ruhsat iptali, mühürleme ve yeniden planlama işlemi ivedilikle tesis edilerek sermayenin zararları değil kamu yararı odak alınarak eski bir AOÇ arazisi olan alan kamusal yararlar doğrultusunda Ankaralıların ortak kullanımına sunulmalıdır''

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi