SADAT, IŞİD'lileri mi eğitti?

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, son olarak Cumhurbşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atanan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan SADAT’ı Başbakan Yıldırım’a sordu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu SADAT’ı TBMM gündemine taşıdı.

Tanrıverdi’nin “Türkiye’ye eyalet sistemi getirilmelidir” yönündeki açıklamalarını anımsatan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım’a “Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı’nın başdanışmanlığı görevine getirilmesinde bu görüşlerinin etkisi var mıdır?” sorusunu yöneltti. Yılmaz, El Nusra, El Kaide ve IŞİD terör örgütleri ile SADAT’ın ilişkisi olduğuna ve SADAT tarafından IŞİD militanlarının eğitildiğine dair iddiaların doğru olup olmadığının da açıklanmasını istedi.

VİZYONU SİLAHLI KUVVETLERİNİN ORGANİZASYONU

Yılmaz soru önergesinde, SADAT’ın emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden emekli olan 23 subay ve astsubay tarafından kurulduğunu ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak faaliyetlerine başladığını anımsattı. SADAT’ın resmi internet sitesinde vizyonunun “Hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için, en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamaktır” ifadeleriyle tanımlandığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Aynı sitede SADAT, misyonunu ‘Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır’ şeklinde ifade etmektedir. SADAT’ın resmi internet sitesinde ayrıca ‘Türkiye'de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirkettir’ denilmektedir.”

SADAT’LA BAĞLARI DEVAM EDİYOR MU?

Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlığına getirilmesinden sonra kurucusu olduğu SADAT ile bağlarının devam edip etmediğinin açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Ediyorsa ne şekillerde bahsi geçen ilişki sürdürülmektedir? Tanrıverdi, Ocak 2015'teki ‘Çözüm sürecinin ulaştığı aşamada ASDER-ASSAM raporu’ sunumunda yaptığı konuşmasında ‘Türkiye’ye eyalet sistemi getirilmelidir’ demiştir. Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı’nın başdanışmanlığı görevine getirilmesinde bu görüşlerin etkisi var mıdır?” sorularını yöneltti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMET ALDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı’nın SADAT’tan herhangi bir hizmet alıp almadığını, aldıysa bu hizmetlerin neler olduğunu ve hangi amaçlarla alındığını soran Yılmaz, “Varsa bu tip bir ilişki, adında ‘Milli’ olan bir bakanlığın başka ordulara ve İslam ülkelerine de hizmet sunan SADAT gibi bir yapıyla ilişkiye girmesi ne derece doğrudur? Temel hedefi ‘İslam ordusu’ olan bir yapının Türkiye ile ilgili görüş ve faaliyetleri milli kaygıları ne kadar karşılayabilir?” sorularını yöneltti.
Yılmaz, SADAT ile işbirliği içinde olan, çalışan ya da danışmanlık hizmeti alan herhangi bir kamu kurumunun bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyerek, varsa bu hizmetlerin hangi bütçeden karşılandığını sordu.

IŞİD MİLİTANLARINI EĞİTTİ Mİ?

SADAT’ın El Nusra, El Kaide ve IŞİD terör örgütleri ile ilişkisi olduğuna ve SADAT tarafından IŞİD militanlarının eğitildiğine dair iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “SADAT’ın Türkiye aleyhine olan ya da olabilecek yapılara eğitim ve destek verebileceği ihtimali üzerinde durulmakta mıdır? SADAT ülke içi ve ülke dışında resmi olmayan yapılara hizmet vermiş midir? Varsa bunlar hangileridir?” diye sordu. Yılmaz, önergesinde şu soruları yöneltti:

“-Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü SADAT ile herhangi bir çalışma yürütmekte midir? Varsa bu çalışmaların içeriği ve amaçları nelerdir? Bu kurumlar SADAT aracılığı ile askeri ve istihbari teçhizat almışlar mıdır? Almışlarsa bunlar nelerdir ve hangi bütçeden bu alımların ödemeleri yapılmıştır?

-Milli Güvenlik Kurulu’nda SADAT ile herhangi bir konu görüşülmüş müdür? Görüşüldüyse hangi tarihlerde ve hangi içerikler üzerinde bahsi geçen yapı ile ilgili görüşme yapılmıştır?

-SADAT’ın resmi sitesinde “hizmetlerimiz” içinde geçmekte olan “Gayri Nizami Harp uygulamaları eğitimleri” içeriğinde belirtilen eğitimlerle amaçlanan nedir? Gayri Nizami Harp eğitimi verilmiş midir? Verildiyse kimlere, hangi tarihlerde ve nerelerde bu eğitimler verilmiştir?

-Resmi internet sitesinde “İslam Dünyası’nda kendine yeterli bir askeri güç kurulmasına” yardımcı olmaya çalıştığını belirten SADAT’ın başka hangi ülkelerle bağı bulunmaktadır? SADAT’ın askeri ve istihbari eğitim verdiği başka ülke var mıdır? Varsa başka ülkelerde kampları bulunmakta mıdır?

'DENETLENİYOR MU?'

-Savunma Bakanlığı’nın “kontrgerilla eğitimi” veren SADAT’la ilgili olarak “denetleme görevimiz yok” yazısı gönderdiğine ilişkin iddialar doğru mudur? Doğru ise bu kurum nasıl ve kimler tarafından denetlenmektedir?

-Osmanlı Ocakları ile SADAT arasında herhangi bir bağ bulunmakta mıdır? Osmanlı Ocakları’ndan bazı gençlerin SADAT kamplarında eğitildiğine dair iddialar gerçeklik taşımakta mıdır?

-SADAT içerisinde çalışan emekli subayların sayısı kaçtır? Bahsi geçen yapı, harcamalarını hangi kaynaklardan sağlamaktadır? Bu para kaynakları denetlenmekte midir? SADAT’ın yurt içi ve dışı para akışı hangi yollar ve kişiler tarafından denetlenmektedir?

-7 Mart 2016 tarihine SADAT heyeti ile dönemin Genelkurmay Plan Prensip Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy’un görüştüğü iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Korgeneral Salih Ulusoy ile SADAT heyeti hangi konular üzerine görüşmüşlerdir? Görüşme içeriği resmi kurumlar tarafından bilinmekte midir?”