Olmayan vekillerin yerine oy kullanırken yakalanan Başbakan Yardımcısı!

Yeni Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Meclis'te olmayan vekillerin yerine oy kullanırken yakalanmıştı. 2010 yılında Sayıştay Yasa Tasarısı ve Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülürken Veysi Kaynak, Meclis'te olmayan vekillerin oy pusulalarını kavaslara verirken görüntülenmişti.

Yeni Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Meclis'te olmayan vekillerin yerine oy kullanırken yakalanmıştı.

Haberdar'da yer alan habere göre, 2010 yılında Sayıştay Yasa Tasarısı ve Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülürken, AKP'li çok sayıda milletvekili hac, toplantı ve gezi gibi programlar nedeniyle Ankara dışında olduğu için oy kullanamadı. AKP Milletvekili Veysi Kaynak da, Genel Kurul’da olmayan AKP'li milletvekillerinin oy pusulalarını kavaslara verirken görüntülendi.

İktidar grubundaki sayısal azınlık nedeniyle AKP, Genel Kurul gündeminde bulunan Sayıştay Yasa Tasarısı ve Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısı gibi kritik düzenlemelerin görüşmelerini bayram sonrasına erteleyip, Meclis’e “Uluslararası Sözleşme” mesaisi yaptırdı. Bu çerçevede Genel Kurul’da 22 uluslararası sözleşme de görüşüldü. 

Genel Kurul’daki milletvekili sayısının, karar yeter sayısı için gerekli asgari 139 kabul oyu açısından kritik noktada olduğunu gören AKP yönetimi, önceden hazırlanmış pusula yöntemiyle işi sağlama yoluna gitti. Meclis’te bulunduğu ancak oylama sırasında Genel Kurul’da olmadığı fark edilen milletvekillerinin önceden imzalayarak hazırladıkları pusulalar devreye konularak uluslarası sözleşmeler ortalama 190-195 oy aralığıyla Meclis’ten geçirildi.

Genel Kurul’daki oylamalarda “pusula operasyonunu" AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak yürüttü. Kaynak, oylamalar sırasında sık sık kavasları çağırarak, çantasının altında sakladığı tomar tomar oy pusulalarından “yeterli” miktarını vererek, salonda bulunmayan arkadaşlarının “oylamaya katkı sunmalarına!” yardımcı oldu.

Pusula operasyonunda AKP'li Ahmet Aydın da, Kaynak’a yardımcı oldu.