NHKM Edebiyat Günleri, bugün İzmir’de başlıyor...

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nce düzenlenen "Edebiyat Günleri"nin "Çürüme Edebiyatının Anatomisi" başlıklı oturum dizisi bugün başlıyor. 4 gün ve 9 oturumdan oluşan etkinlik dizisinin ilk gününde "Yeni Nesil Edebiyatçılar Ne Anlatıyor" ve "Sefaleti Görmezden Geldikçe Sefilleşen Edebiyat" konuşulup tartışılacak.

soL-İzmir

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Edebiyat Günleri”nin “Çürüme Edebiyatının Anatomisi” başlıklı oturum dizisi, bugün İzmir NHKM’de başlıyor.

İlk günün oturumları, saat 18.30’da Metin Tülü’nün “Yeni Nesil Edebiyatçılar Ne Anlatıyor” ve saat 20.30’da Hasip Akgül’ün “Sefaleti Görmezden Geldikçe Sefilleşen Sanat” sunumlarından oluşuyor.

Metin Tülü,  sunumunun çerçevesini, “Edebiyat Günleri”nin amacını ana hatlarıyla ortaya koymaya yönelik bir soruyla başlatıyor ve elde edilecek sonucun “şu yazarları okuyun, şu yazarları okumayın” türü bir savla sınırlı olamayacağını söylüyor.

Sunumun başlıkları “edebiyat bize ne anlatır, ya da bir şey anlatır mı; ‘yeni nesil’ ifadesi nasıl bir figürü imler; ‘yeni nesil’ edebiyatçıların ortak temaları nelerdir” üzerine saptamalar sonrasında, edebiyatın içinde bulunulan dönemin ruhunu kavraması ve yansıtması üzerine bir sorgulamayı içeriyor.

Günün ikinci oturumunda, Hasip Akgül’ün sunumunun çerçevesi, “bugün bir yandan tembellik ve asalaklıkla suçlanan diğer yandan göstermelik yardım programlarıyla acıma nesnesine dönüştürülen büyük bir nüfus oluşmuştur” saptamasından hareket ediyor.

“Artık pazara bile girmeleri beklenmeyen, esnek üretimden dolayı isteseler de pazara giremeyen ve gereksiz ilan edilen ‘sefalet sürüleri’ ile ilk önce sanat sonra da siyaset arasındaki ilişki kopmuştur. Yaşamın her alan ve gerçeğini çalışma alanı gören sanat ve siyaset ‘ne’ ve ‘nasıl’ oluyor da  bu büyük olguyla bir karşılaşma anı yaşayamıyor?”

EDEBİYAT GÜNLERİ’NDE YARIN

NHKM İzmir “Edebiyat Günleri”nin 24 Şubat Cuma günlü programında, saat 18.30’da NHKM İzmir Edebiyat Okuma Atölyesi adına yapılacak olan “Vasatın ‘Entel’ Gıdası: Dergiler” ile, saat 20.30’da Ahmet Çınar’ın “Eleştirinin Çöküşü” sunumları yer alıyor. 

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - İzmir
Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1480 Sokak, No: 10

(ÖSYM yanı)
http://izmir.nhkm.org.tr • [email protected]