MEB istatistiklerindeki 'itiraflar' AKP'nin eğitimdeki yıkımını gösteriyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri'ni yayımladı. Okul öncesi eğitimin gözden çıkarıldığı, okullaşma oranının düştüğü, çocuk işçiliğin önünün açıldığı, eğitimde dinselleşmenin arttığını belgeleyen istatistikler, Türkiye'de eğitimin durumunu gözler önüne serdi. Eğitim-İş Sendikası Çanakkale Şubesi, istatistiklerle ortaya konulan tabloyu eleştirdi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri'ni yayımladı. Okul öncesi eğitimin gözden çıkarıldığı, okullaşma oranının düştüğü, çocuk işçiliğin önünün açıldığı, eğitimde dinselleşmenin arttığını belgeleyen istatistikler, Türkiye'de eğitimin durumunu gözler önüne serdi.

Eğitim-İş Sendikası Çanakkale Şubesi, istatistiklerle ortaya konulan tabloyu eleştirdi. 

Bir açıklama yayımlayan Eğitim-İş Sendikası Çanakkale Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Eğitimdeki sorunlar içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Ülkenin geleceğini akıl, bilim ve sanatın değil; dogma, hurafe ve inançların belirleyeceği bir toplumsal yapının oluşumuna zemin oluşturacak 4+4+4 düzenlemesi ülkemize ve ulusumuza daha fazla zarar vermeden kaldırılmalı, zorunlu ve kesintisiz 13 yıllık (1+12) bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim için çalışmalar başlatılmalıdır" denildi. 

Eğitim-İş'in açıklamasından satır başları şöyle: 

 • Zorunlu ilköğretime başlama yaşının bir yıl erkene alınması, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılması çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin olumsuz sonuçlarını kısa sürede ortaya çıkarmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılında, 5 yaş grubunda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 65,69 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 39,72’ye düşmüş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çekilmesi nedeniyle bir önceki yıla göre çok az bir artışla yüzde 42,54’e çıkmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 5 yaş grubu çocukların yüzde 58.79’u okul öncesi eğitim almış, bu yıl da çok az bir artışla yüzde 66.88’de kalmıştır. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte gerilemiştir. 
 • Okul öncesi eğitimde, okul öncesi çağdaki öğrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul ve öğrenci ve öğretmen sayılarında da azalma meydana gelmiştir. 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 eğitim öğretim yılında 28 bin 625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 27 bin 793’e düşmüştür. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise çok az bir artışla 31 bin 246 olmuştur.

OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ

 • İstatistiklere göre ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında çok ciddi düşüş yaşanmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, bu yıl bu oran yüzde 91.54’e düşmüştür. 2013-2014 eğitim öğretim yılında yüzde 99.61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise yüzde 91.68’e gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl yüzde 95.68 olan ortaokullarda okullaşma oranı bu yıl 94.47’ye düşerken, ortaöğretimde yüzde 83.58 oldu.
 • MEB’in istatistikleri, derslik başına düşen öğrenci sayısının geçen yıllara göre az da olsa düşmekle birlikte, özellikle göç alan illerde hâlâ ortalamanın üstünde kalabalık sınıflar bulunduğunu ortaya koymuştur. Resmi okullara baktığımızda, ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 21, ortaokullarda 24, liselerde ise 21’dir.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNÜ AÇILDI 

 • MEB istatistikleri, son yıllarda sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında da artış olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye genelindeki toplam 11 bin 783 lisenin yaklaşık yarısı yani 4 bin 461’i mesleki ve teknik lisedir. Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son dört yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda özel meslek lisesi sayısı ise 383’e çıkmıştır. Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla sermayenin resmi kurumlarla düzenlediği kampanyalar, özel meslek lisesi açacak iş adamlarına öğrenci başına 8 bin liraya varan teşvik verilmesi bütün bunlar ucuz, nitelikli çocuk işçiler yaratmak içindir.

EĞİTİM SİSTEMİ SERMAYENİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENDİRİLDİ

 • MEB istatistiklerine göre ülke genelinde 65 bin 568 okul bulunuyor. 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 4 bin 664 özel okulda 535 bin 788 öğrenci eğitim görürken, geçtiğimiz yıl 9 bin 555 özel okulda 1 milyon 204 bin 963 öğrenci eğitim görmüştür. Bu yıl da 11 bin 694 özel okulda 1 milyon 351 bin 712 öğrenci eğitim gördü. Özel okulların sayısı 2011-2012 eğitim öğretim yılına göre üç katı oranında artmıştır. Ortaya çıkan tablo, AKP hükümetinin eğitim sistemini sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğini ve eğitim sistemindeki ayrışmayı gözler önüne sermektedir. MEB’in istatistikleri, özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyen AKP’nin eğitimi kamusal bir hizmet olmaktan çıkarma amacını ortaya koymaktadır.

İMAM HATİP DAYATMASI 

 • 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte imam hatip ortaokullarının yeniden açılması ve birçok genel lisenin imam hatip lisesine dönüştürülmesiyle, imam hatip okullarında inanılmaz bir artış yaşanmıştır. MEB’in istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında bin 99 olan imam hatip ortaokulu sayısı geçtiğimiz yıl 2 bin 777’ye, bu yıl 3 bin 286’ya; 708 olan imam hatip lisesi sayısı geçtiğimiz yıl bin 408’e, bu yıl bin 605’e çıktı.
 • İmam hatip lisesi öğrenci sayısı 627 bin 503, imam hatip ortaokulu öğrenci sayısı ise 723 bin 108 oldu. Geçen yıla göre ortaokul ve lise ile birlikte imam hatipli sayısı 1 milyon 291 bin 426’dan 1 milyon 350 bin 611’e yükseldi. Bu sayı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 71 bin 100’idi. Yine imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmen sayısı 31 bin 530’dan 39 bin 356’ya; derslik sayısı ise 22 bin 532’den, 25 bin 163’e çıkmıştır. Derslik ve öğretmen ihtiyacının had safhaya ulaştığı ülkemizde imam hatiplerin öğretmen kadrosu bakımından avantajlı olması dikkat çekicidir.

ÖĞRENCİLER AÇIK LİSEYE YÖNLENDİRİLİYOR

 • AKP hükümeti tarafından 4+4+4 düzenlemesi “zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması” girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB’in 2015-2016 istatistikleri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. İstatistiklere göre, mesleki açıköğretim lisesi de dahil olmak üzere açıköğretim lisesinde okuyan toplam öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl 1.287.249 iken bu yıl 1.395.621’e çıkmıştır. Bu sayı 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 940 bin 268’di.
 • Açıköğretim ortaokulunda kayıtlı 191 bin 202 öğrenci sayısını da dikkate aldığımızda, toplam 1 milyon 586 bin 823 öğrenci örgün eğitimden kopmuştur.
 • İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl 541 bin 408 kız öğrenci açıköğretim liselerinde okurken bu yıl bu sayı 582 bin 549’a çıkmıştır. Kız öğrenciler 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte örgün eğitim dışına itilmiştir. Ortaya çıkan tablo zorunlu eğitimin fiilen 4 yıla indirildiğinin göstergesidir.

TAŞIMALI EĞİTİMDEKİ ARTIŞ SÜRÜYOR 

 • 6287 Sayılı Yasa hazırlanırken ileri sürülen en önemli gerekçelerden biri de kesintisiz 8 yıllık eğitim nedeniyle kırsal kesimde pek çok köy okulunun işlevsiz kaldığı, fizikî şartların yetersiz olduğu, yatılı bölge okullarına ya da taşımalı eğitim merkezi olan okullara öğrencilerin taşınması için tahsis edilen servislerin uzun mesafeleri kat ettiği ve öğrencilerin bu yolculukta çektiği eziyetler olarak ileri sürülmüştü.
 • Ayrıca kırsal bölgelerdeki ailelerin küçük kızlarını bu şartlardaki taşımalı eğitime vermeleri konusunda ciddi şikâyetleri olduğunu ve bu uygulamanın okullaşma, özellikle de kız çocuklarının eğitimi adına sorunlara kaynaklık ettiği ifade edilmişti. Oysa 2017-2018 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim artarak devam etmiştir.  
 • 2012-2013 eğitim öğretim yılında taşınan öğrenci sayısı 801 bin 708’di. 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 23 bin 880 okul, 10 bin 551 merkez okula taşınırken taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 825 bin 90’a çıkmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 43 bin 466 okul 11 bin 906 merkez okula taşınmaktayken, taşınan öğrenci sayısı ise 817 bin 799’di. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise toplam 43 bin 405 okul, 12 bin 55 merkez okula taşınmaktadır. Taşınan öğrenci sayısı ise 810 bin 35’tir.