Komünist LGBT'ler: LGBT'lerin düzenle hesaplaşmasının zamanı çoktan gelmiştir

17 Mayıs pek çok ülkede Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü olarak kayda geçiyor. Bu yıl 17 Mayıs'ta emek mücadelesinde LGBT'leri tartışacak olan Komünist LGBT'ler şunları söylüyor: 'Türkiye gibi toplumsal yaşamın ve tüm kurumların iktidar eliyle gericiliğe, bilimdışılığa, karanlığa teslim edildiği bir ülkede LGBT’lerin görünürlük ve eşitlik mücadelesi, sermaye düzenine karşı mücadeleden ayrı düşünülemez. Son yıllarda baskılara karşı sesini daha çok yükselten, bilinçlenen, dayanışmayı büyüten LGBT’lerin düzenle hesaplaşmasının zamanı çoktan gelmiştir.'
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 15 Mayıs 2019 15:40

17 Mayıs günü, 2004’ten beri “Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün” olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990’da eşcinselliği hastalık sınıflamasından çıkardığı gün olan 17 Mayıs, eşitlik mücadelesinde önemli kilometre taşlarından birini temsil ediyor. Pek çok ülkede LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılığa, şiddete ve baskılara karşı etkinliklerin, tartışmaların yapıldığı, kamuoyunun aydınlatılmaya çalışıldığı bir gün olarak geçiriliyor.

Komünist LGBT'ler de bu yıl 17 Mayıs nedeniyle üç büyük kentte birer buluşma gerçekleşitiriyor. Buluşmanın bu yılki konusu "Emek Mücadelesi, Kriz, Homofobi-Transfobi ve LGBT'ler" olacak. 

Komünist LGBT'ler çalışmasından yapılan açıklama şöyle: 

"LGBT’lerin sağlık, eğitim, istihdam alanlarında olduğu gibi, hukuk alanında da maruz kaldığı çok sayıda eşitsizlik söz konusu. Cinsel yönelimi nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen, okulundan nakil ettirilen, çalıştığı iş yerinde zorbalığa maruz kalan LGBT’ler, yaşadıkları haksızlıkların çözümünü çoğu zaman burjuva düzenin hukuk sistemi içinde bulmakta güçlük çekiyor. Bu çifte haksızlık, emekçi sınıfları bölmelere ayırarak, bu bölmeler arasında yapay bir hiyerarşi yaratarak, birbirine düşmanlaştırarak kendi iktidarını koruyan sermaye sınıfına ait. Türkiye gibi toplumsal yaşamın ve tüm kurumların iktidar eliyle gericiliğe, bilimdışılığa, karanlığa teslim edildiği bir ülkede LGBT’lerin görünürlük ve eşitlik mücadelesi, sermaye düzenine karşı mücadeleden ayrı düşünülemez. Son yıllarda baskılara karşı sesini daha çok yükselten, bilinçlenen, dayanışmayı büyüten LGBT’lerin düzenle hesaplaşmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Daha önce liberallerin desteği ile iktidarını sağlamlaştırırken bireysel özgürlükler söylemini ön plana çıkaran iktidar, LGBT haklarını da bu çerçevede sözde “tolere eder” bir profil çizerken, bunun ne kadar geçici ve sahte olduğu, etkinlik yasaklarıyla, azalmak yerine artan şiddet olaylarıyla, basılı ve sosyal medyada yayılan linç kültürüyle, gericiliğin islami bir aile düzeni dışında tüm yaşam biçimlerini hedef göstermesiyle ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda OHAL ile beraber hukuğun tamamen ortadan kaldırıldığı ve bir keyfiyet alanına dönüştürüldüğü ülkemizde LGBT’lerin bu tablonun bütününe karşı örgütlü mücadeleye katılmasının önemi daha da artmıştır.

Komünist LGBT’ler eşitlik mücadelesini kimlik yaklaşımının dar ufkuyla sınırlamanın yanlışlığına dikkat çekiyor, emekçi halkın bir parçası olan LGBT’lerin mücadelesinde aydınlanma değerlerinin ve laikliğin vazgeçilmez olduğunu savunuyor, LGBT’lerin gerçek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu söylüyor ve saflarına çağırıyor."

17 MAYIS ULUSLARARASI HOMOFOBİ, TRANSFOBİ VE BİFOBİ KARŞITLIĞI GÜNÜ NEDİR? 

Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü (International Day Against Homophobia and Transphobia), homofobi ve transfobiye karşı mücadele etmek amacı ile kutlanan bir gün. Her YIL 17 Mayıs'ta çeşitli aktivitelerle kutlanıyor. Günün amacı bireyleri bilinçlendirmek, LGBT hakları lehine gösteri ve yürüyüşlerle LGBT hakları ihlallerine, ayrımcılığa ilgiyi teşvik etmek ve uluslararası etkinlikler koordine ederek sesini duyurmak. BM'de "LGBT İnsan Hakları Uluslararası Konferansı" düzenlenmiş ve LGBT hakları Montreal Bildirgesi yayınlanmıştır. Bildirge, bütün ülkelerin bu günü tanımalarını talep eder ancak şu ana kadar Avrupa Birliği ve Brezilya bu günü resmi seviyede tanımışlardır.

KOMÜNİST LGBT'LER ÜÇ BÜYÜK KENTTE 17 MAYIS ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR

Komünist LGBT'ler 17 Mayıs nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 

Etkinliklerin duyuru görselleri şöyle: