Komünist LGBT'ler hukukçularla buluştu, örgütlü mücadele çağrısı yapıldı

Komünist LGBT'ler 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün etkinlikleri kapsamında üç büyük kentte hukukçularla buluştu.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 19 Mayıs 2019 14:19

Komünist LGBT'ler 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün etkinlikleri kapsamında hukukçularla buluştu. 

İstanbul NHKM'de moderatörlüğünü Komünist LGBT’lerden Ömür Yaşayan’ın yaptığı etkinlik 2004’ten beri “Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün” olarak kabul edilen 17 Mayıs’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990’da eşcinselliği hastalık sınıflamasından çıkarılarak eşitlik mücadelesinde önemli kilometre taşlarından birini temsil ettiğinin anlatılmasıyla başladı.

Ömür Yaşayan, cinsel yönelimi nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen, okulundan nakil ettirilen, çalıştığı iş yerinde zorbalığa maruz kalan LGBT’lerin yaşadıkları haksızlıkların çözümünü çoğu zaman burjuva düzenin hukuk sistemi içinde bulmakta güçlük çektiğini aktardı. Etkinlikte son yıllarda baskılara karşı sesini daha çok yükselten, bilinçlenen, dayanışmayı büyüten LGBT’lerin düzenle hesaplaşmasının zamanı çoktan geldiğinin altı çizildi.

Hukuki düzenlemeler kapsamında sunum yapan İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu’ndan Av. Özge Demir, cinsel yönelimleri ve kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan yurttaşların hukuki ve cezai olarak dava süreçlerini başlatabileceklerini paylaştı. Ayrımcılık ve eşit davranma yasağına aykırı olarak işyerlerinde mobbinge uğrayan LGBT’lerin patronlarına karşı diğer işçilerle birlikte örgütlenmelerini söyleyen Av. Özge Demir, kapitalizm krize sürüklenirken ilk işten çıkarılacak insanların LGBT’ler ve kadınlar olacağının altını çizdi.

“İşsizliğin meşrulaştırılmaya başlanması ve işsiz kalmasanız bile hak gasplarının meşrulaştırılıyor olması ile Türkiye’de geniş tanımlı işsizliğin 7 milyon olması yaşadığımız krizin işçiler üzerindeki en büyük etkisi” diyen Demir, LGBT iseniz ayrımcılığa baştan maruz kalarak bu rakamların içinde olmanın hayatı daha da zorlaştırdığını belirtti.

Demir, ayrımcılığın karşımıza iş ilanlarında, işe alım sürecinde, iş sözleşmelerinde, üst düzey göreve yükseltmeme, görev azaltma, istifaya zorlama ve işten çıkarma şeklinde ortaya çıkabileceğini anlatarak devlet memurlarının yüz kızartıcı suç olarak görülen durumlar halinde devlet memurluğundan çıkarılma ile cezalandırılabileceğini ifade etti.

MÜCADELEYE ÇAĞRI

Etkinlik katılımcıların soru cevap ve katkılarıyla sona ererken, “Komünist LGBT’ler eşitlik mücadelesini kimlik yaklaşımının dar ufkuyla sınırlamanın yanlışlığına dikkat çekiyor, emekçi halkın bir parçası olan LGBT’lerin mücadelesinde aydınlanma değerlerinin ve laikliğin vazgeçilmez olduğunu savunuyor, LGBT’lerin gerçek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu söylüyor ve saflarına çağırıyor” denilerek tüm LGBT’ler örgütlü mücadeleye davet edildi.

ANKARA

Ankara NHKM'deki etkinliğin moderatörlüğünü Onur Çuvalcı gerçekleştirdi. 

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Öykü Didem Aydın'ın konuşmacı olduğu etkinlikte, LGBT'lerin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalara karşı hukuki mücadele olanakları ele alındı. Katılımcıların sorular da yönelttiği etkinlik, örgütlü mücadele çağrısıyla sona erdi. 

İZMİR 

İzmir NHKM'deki etkinliğim moderatörlüğünü Ahmet Çınar yaptı. Ülkedeki en yakıcı sorunlardan birinin hukuk güvenliğinin ortadan kalkması olduğunu vurgulayan Çınar, "Bu ülkede zaten, emekçilerin penceresinden baktığımızda hukuk güvenliği ihlalleri hep vardı. Ama özellikle son yıllarda hukuk güvenliği meselesi daha yakıcı, daha herkesi doğrudan ilgilendiren, her an her dakika mağduru olabileceğimiz bir başlık haline geldi. Bu her kesim için böyle ancak LGBT'ler açısında daha da çarpıcı bir gerçek.  OHAL ile beraber hukukun tamamen ortadan kaldırıldığı ülkemzde LGBT'lerin bu tablonun bütütne karşı örgütlü mücadeleye katılmasının önemi artmıştır" dedi. 

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu'ndan sorumlu baro yönetim kurulu üyesi Mehmet Baran Selanik de, iş hukuku ve ceza hukukundan yola çıkarak LGBT'lerin krize, ayrımcılığa, homofobiye karşı mücadee olanaklarını anlattı. Soruları yanıtladı.