KADEM Başkanı Erdoğan'dan beter: Toplumsal cinsiyet eşitliği İslam'ın yüklediği rollere uymuyor

AKP'lilerin kadın derneği KADEM'e göre, dini pratikten uzak, başörtüsüz ve spor müsabakasına katılan, erkeklerle aynı toplumsal alanı paylaşan kadınlar, kötü birer modernleşme aracı. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkede ise, toplumsal cinsiyet eşitliği İslam'ın yüklediği rollere uymuyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz’a göre; "Toplumsal cinsiyet eşitliği, yüzde 99’u Müslüman olan ülkede İslam’ın kadın ve erkeğe yükleği gerçek rollere uymuyor."

Derneğin kurucusu ve başkan yardımcısı ise tanıdık bir isim: Sümeyye Erdoğan.

CHP Milletvekili Mevlüt Dudu, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz’ın,  derneğin dergisinde yayınlanan “Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı” başlıklı yazısındaki kadın düşmanı ifadelerinin yer aldığı yazısını gündeme getirdi.

ERDOĞAN'DAN GERİ KALMADI: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, İSLAM'IN ROLLERİNE UYMUYOR

Yılmaz'ın hayal ettiği kadın profilinin, "Anne olmayan kadın yarım kadındır" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'In hayallerinden geri kalmadığı görüldü.

Yazıda bahsi geçen ifadeler şöyle;

- Toplumsal cinsiyet eşitliği, yüzde 99’u Müslüman olan ülkede İslam’ın kadın ve erkeğe yükleği gerçek rollere uymuyor.

- Kadın ve erkeğin özde bir, tabiatı bakımından farklı oldukları kabul edilerek, iş bölümü kavramının ve sosyal rollerin eşitlik üstü, adaletli biçimde yeniden yapılandırılması yoluna gidilmelidir.
Cumhuriyet kadını erkekleştirdi!

GELENEKSEL OLMAYAN, BAŞÖRTÜSÜZ, SPOR MÜSABAKASINA KATILAN KADIN KÖTÜLENİYOR

- Kadının siyasal alana dahli onun talebiyle gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin karakteristiklerinden biri olarak ‘göstermelik’ olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Cumhuriyet döneminde ortaya yeni kadın figürler çıkmıştır. Geleneksel ve dini pratiklerden uzak, başörtüsü takmayan, spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda erkeklerle birarada bulunmaktan kaçınmayan ve profesyonel meslek sahibi olan kadınlar. Kadınlar modernleşme sürecine katılım noktasında bir araç olarak kulanılmıştır.