İzmir Valiliği Onur Haftası etkinliklerini yasakladı

İzmir Valiliği ‘7'nci İzmir LGBTİ + Onur Haftası" kapsamında yapılacak tüm etkinlikleri ve Onur Yürüyüşü'nü yasakladı.
Cuma, 14 Haziran 2019 22:42

İzmir’de 17-23 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulan “7'nci İzmir LGBTİ+ Onur Haftası” kapsamındaki etkinlikler ve 22 Haziran’daki Onur Yürüyüşü Valilik tarafından yasaklandı.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır."