İstismarın korkunç yüzü: Dünyada her yıl 12 milyon çocuk anne oluyor!

Dünya genelinde her yıl en az 12 milyon çocuk anne oluyor. Ortaya çıkan bu veri, çocuk istismarının geldiği boyutu da gözler önüne seriyor.
İlker Belek
Cumartesi, 02 Eylül 2017 10:43

20 yaşına kadar olan dönem adolesanlık olarak tanımlanır. Çocukluktan erişkinliğe geçiştir ve hem fiziksel hem de psikolojik olgunlaşma açısından çok önemlidir. 
Ne var ki dünyanın pek çok ülkesinde adolesanlık kızlar için anne olmak anlamına geliyor.

Dünyada her yıl tam 12 milyon çocuk anne oluyor.

Dünyanın en az derece gelişmiş ülkelerinde 20-24 yaş arasındaki kadınların %27’si 18 yaşından önce doğuruyor.

15 yaşından önce doğuran kız çocuklarının oranında düşüş var. Bugün 40-49 yaş aralığında olan kadınların %3’ü 15 yaşında doğurmuşken, 15-19 yaş arasında olan çocuklardaki oran %1.

Ancak 18 yaşından önce doğuran çocukların oranı yıllardır sabit seyrediyor: Bugün 40-49 yaşında olan kadınlarda %21, 20-24 yaşında olanlarda %17. 

Adolesan gebelere daha ayrıcalıklı hizmet götürmek gerekirken durum tam tersi. Adolesanlar gebeliklerini gizledikleri, ne yapacaklarını tam olarak bilemedikleri için sağlık hizmetinden genellikle daha yetersiz derecede yararlanabiliyorlar.

Örneğin Sahra Altı Afrika’da 15-17 yaş arasındaki gebeler, 20-34 yaştakilerden %10 daha az oranda tam gebelik bakımına (gebelik boyunca en az 4 kez) ulaşabiliyor.