İşte Soner Yalçın'ın referans gösterdiği isim...

Soner Yalçın’ın aşı karşıtı yazısında referans gösterdiği Andrew Wakefield kimdir, kimler tarafından finanse edilmiştir?

İlker Belek

1998 yılıydı. Andrew Wakefield ve 12 arkadaşı Lancet dergisinde kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısının otizme neden olduğunu ileri süren bir makale yayımladılar.

Ancak araştırmanın vaka sayısı son derece yetersizdi (12 vaka), kontrol grubu içermiyordu ve tartışmaları spekülatif nitelikteydi.

AŞILANMA ORANI DÜŞTÜ, SONUÇLAR DOĞRULANAMADI

Makale yayımlandıktan sonra, ailelerin endişeleri nedeniyle, aşılama oranları hızla düşmeye başladı.

Bundan sonra, muhtemelen Wakefield’ın iddialarının da etkisiyle, konuyla ilgili pek çok saha araştırması yapılmaya başlandı. Bu araştırmalar üçlü aşıyla otizm arasındaki ilişkiyi reddeden sonuçlar ortaya koydu.

WAKEFİELD'I KİM FİNANSE ETMİŞTİ?

Sonraki aşamada Wakefield’ın ekibindeki 12 araştırmacıdan 10’u “verilerin yetersizliği nedeniyle KKK aşısıyla otizm arasında nedensel ilişki yoktur” açıklamasını yaparak makaleden isimlerini geri çektiler.

Sonra şu gerçek ortaya çıktı. Wakefield ve ekibinin araştırması, aşının çocuklarda otizme neden olduğu iddiasıyla aşı üreticisi şirketlere karşı dava açan aileleri temsil eden avukatlık şirketi tarafından finanse edilmişti.

HEKİMLİK YAPMA YETKİSİNE SON VERİLDİ

Buna rağmen Lancet dergisi başlangıçta araştırma ekibine yönelik olarak hiçbir etik ve bilimsel suçlama yöneltmedi. Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında, Lancet makalenin bazı bölümlerinin yanlış olduğunu belirten, Wakefield ve arkadaşlarına etik (üzerlerinde invaziv müdahaleler yürütülen çocukların ebeveynlerinden gerekli etik izin alınmamış olduğu için) ve bilimsel (vakaların çok seçici biçimde belirlenmiş olması nedeniyle) suçlama yönelten bir açıklama yayımlayarak, makaleyi yayından kaldırdı.

Ayrıca Wakefield’ın İngiltere’deki hekimlik kaydı silinerek, hekimlik yapma yetkisine son verildi.