İstanbul Tabip Odası’ndan açıklama: Hayatlarımız Kârlarınızdan Değerlidir

İstanbul Tabip Odası özel hastanelerden ilave ücret alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

soL - Haber Merkezi

Özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için Covid-19'lu hastalardan ‘ilave ücret adı altında para alınmasına devam edilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul tabip Odası, özel hastanelerin sigortalı hastalardan para almasının önünün AKP ile açıldığını söyledi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Hastane Patronlarını Değil Covid-19 Hastalarını Korumalıdır

Ülkemiz ve dünya COVİD-19 pandemisine karşı mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı bu süreçte doğal olarak, olması gerektiği gibi, özel hastaneleri de Pandemi Hastanesi ilan etti. Ancak özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için COVİD-19'lu hastalardan "ilave ücret” adı altında para alınmasına devam ediliyor ve hastalarımızın, yurttaşlarımızın haklı olarak tepkisine, öfkesine neden oluyor.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, böyle pandemi günlerinde dahi can derdine düşmüş insanlarımızın cebine göz dikilmesinin sorumlusu özel hastane patronlarının yanı sıra mevcut siyasi iktidardır.

Çünkü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası toplumsal muhalefetin bütün itirazlarına rağmen 2008 yılında bu siyasi iktidar tarafından çıkarılmıştır ve özel hastanelerin sigortalı hastalardan para almasının önü bu siyasi iktidar tarafından açılmıştır.

Özel hastanelerin COVİD-19'lu hastalardan para almasına izin veren düzenleme 5510 sayılı Kanun'da yer alan "ilave ücret” düzenlemesine dayanmaktadır ve bu düzenleme bugün de yürürlüktedir.

04 Nisan 2020 gecesi Resmi Gazete'de, kamuoyunda ilk başta "özel hastaneler artık COVİD-19'lu hastalardan para al(a)mayacak” gibi algılanan "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı.

Oysa Tebliğle sadece hastanelerde yoğun bakım tedavisinde pandemi süresince ve pandemi olgularına yönelik tedavilerde kullanılan antiserumlar ile ilaçların parenteral (adale içi, damar yolu, vb) formları için SGK'nın hastanelere yapacağı ödeme arttırıldı. Böylece SGK'nın pandemi süresince COVİD-19 ön tanılı/tanılı hastalara yönelik tedavilerde hastanelere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapılmış oldu.

Tebliğle başka herhangi bir değişiklik yapılmadığı için özel hastaneler COVİD-19 ön tanılı/tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret almaya devam edebilecekler.

Neticede, 04 Nisan 2020 gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan "SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le hastalar değil, özel hastane patronları korunmuş oldu.

Oysa yapılması gereken 02 Nisan 2020 tarihli "Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-2/Özel Hastaneler Raporu”muzda kamuoyuna açıkladığımız gibi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliğinde yapacağı bir ekleme ile bedeli gerçekçi biçimde belirlenecek COVİD-19 paketi oluşturmalı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle olası/şüpheli vakalar da dahil olmak üzere COVİD-19'lu hastalardan özel hastaneler tarafından ilave ücret alınması engellenmelidir.” (https://www.istabip.org.tr/koronavirus/Haberler/5643/korona-gunlerinde-i...)

Hayatlarımız Kârlarınızdan Değerlidir

SGK Özel Hastane Patronlarını Değil Covid-19 Hastalarını Korumalıdır!

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU