Hekimler 'oruç sağlığa yararlı' diyebilir mi?

Ramazan ayı devam ederken, çok sayıda medya organında oruç tutmanın 'yararlarına' ilişkin hekim görüşleri yayınlanıyor. Uzman sıfatıyla görüş bildiren hekimler, bilimsel bir gerçeği dile getiriyormuşçasına oruç ibadetine olumlu özellikler atfediyor. Peki gerçek ne? Tıp alanında bu yönde bilimsel araştırmalar var mı? Bir hekim bilim adına böyle açıklamalar yapabilir mi? Çanakkale Tabip…

Ahmet Çınar

Ramazan ayı devam ederken pek çok yayın organında orucun sağlığa "yararları" konulu yazılar, konuşmalar, söyleşiler yayımlanmaya devam ediyor.

Hekimler "uzman" sıfatıyla oruç ibadetine övgüler yağdırıyor ve bilimsel bulguları paylaşıyormuşçasına uzun uzun değerlendirmeler yapıyor.

Peki, oruç tutmak sağlıklı mı değil mi? Bu yönde yapılmış bilimsel araştırmalar var mı? Daha da önemlisi, bir hekim bilim adına bu yönde açıklamalar yapabilir mi?

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Eftal Yıldırım'a sorduk... 

'HEKİMLER BİLİMSEL BİLGİLERİ AKTARMAK DIŞINDA TUTUM ALMAMALI'

Ramazan'la birlikte oruç tutmanın dinsel anlamının ötesinde sağlık açısından yararları olduğu hakkında haberler çıkıyor. Bilimsel doğruluğu bir yana hekimlerin bu tür yorumlar yapmasını kategorik olarak doğru buluyor musunuz?  

Benim açımdan hekimler doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir. Sorulduğunda, beslenme düzenine etkisi bakımından, ilgili uzmanların kanıta dayalı, bilimsel veriler ışığında yaklaşım gerekliliği vurgulanmalı. Oruç hakkında “zararlı” ya da “yararlı” gibi kesin yargılarda bulunulmamalı. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bozulmasının sonucunda, topluma yönelik olarak, kişilerin kendi sağlık ve hastalık durumlarında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar konusunda uyarı yapılabilir.

Tıp alanında tartışılan bir şey mi peki bu? Yani genel kabul görmüş bilimsel doğrular olabileceği gibi bir akademik tartışma konusu olan doğrular da olabilir. Tıp camiasında bu konuda çalışmalar, tartışmalar var mı gerçekten?

Akademik olarak bazıları kendi “inançları”nı pekiştirmek amacıyla tezler ileri sürüyor ancak tartışmalar sürüyor, kesin olarak kanıtlanamadığı için… 

Dr. Eftal Yıldırım soL'un sorularını yanıtladı

'DİNCİLERE, KENDİ PROPAGANDALARINI DESTEKLEME OLANAĞI VERİLİYOR'

Bu tür yayınların, meslektaşlarınız tarafından verilen demeçlerin genel kamu sağlığı açısından tehlikeli tarafları yok mu?

Evet, bu tür tek yanlı medya yayınları, dincilere kendi propagandalarını destekleme olanağı veriyor. Zaten günümüzde yaratılan “bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp karşıtlığı” ortamında, buna benzer algı yaratılmaya çalışılıyor ancak tersi görüşleri yayınlama olanağı verilmiyor.

Meslek kuruluşlarının bu konuya müdahale etmesi gerekir mi? Tabip Odası bir şey yapmayı düşünüyor mu?

Bu, bence ancak TTB’nin ve fakültelerin “etik kurul ve bölümleri” ile tıp alanındaki uzmanlık derneklerinin “kanıta dayalı tıp” bağlamında görüş bildirebilecekleri bir konudur. TTB’nin genel gündeme alarak tartışma açacağı bir konu değil. Zaten gündem de buna uygun değil. Şu sıralar Konsey’e verilen cezalara karşı çaba gösteriliyor.