GATA arazisi yapılaşmaya açılıyor

GATA’nın da içinde bulunduğu İstanbul’daki 117 bin 157 metrekarelik ‘askeri alanın’ yapılaşmaya açılmasını öngören plan onaylandı.
Cuma, 08 Kasım 2019 10:16

Eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin KHK ile askeri amaçlı kullanımının sona ermesinin ardından imar planları da değiştirildi. Arazinin tahsis edildiği Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin alana “yatırım yapabilmesi” için Haydarpaşa Garı’nın komşusu olan 117 bin metrekarelik arazinin “askeri stratejik alan” fonksiyonu iptal edilerek “Sağlık Tesisi” ve “Yüksek Öğretim” fonksiyonu verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan 117 bin metrekarelik alan sahip Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA)  bulunduğu parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planı hazırladı.

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan imar planı açıklama raporunda 15 Ağustos 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile GATA'nın askeri alan statüsünden çıkarıldığı hatırlatıldı. Bakanlar Kurulu kararı sonrasında alanın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edilerek Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladığı aktarıldı.

Parsel ve yakın çevresinde bulunan hastanelerin de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde toplandığı kaydedildi. Mevcut planlarda “Askeri Stratejik Alan” fonksiyonunda yer alan parselin 669 sayılı KHK gereği boşaltması sonucu askeri amaçlı kullanımın sonlandığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 117 bin metrekarelik parselin 48 bin metrekarelik bölümünün hastane olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na, yaklaşık 66 bin metrekarelik kısmının da eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edildiği ifade edildi. Ortaya çıkan yeni durum nedeniyle plan değişikliği yapılması gerektiği belirtildi.

YATIRIM İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Parsele, tahsis edildiği kurumlar Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yatırım yapılabilmesi için mevcut plan kararının değiştirilmesinin teknik bir zorunluluk olduğu, askeri stratejik alanda kaldığı için yatırım yapamadıkları, mevcut yapıların depreme karşı güçlendirilmesi dahil revizyonunun yapılamadığı anlatıldı. Yeni yapıların veya mevcut yapıların revizyonu, parsel alanın ilgili kurumlara devri gibi nedenlerden dolayı “Askeri Stratejik Alan” fonksiyonunun değiştirilerek “Sağlık Tesis Alanı” ve “Yüksek Öğretim Alanı”na dönüştürülmesine karar verildi. Yeni plan teklifinde eski planda 3 olan emsal 1 olarak sabitlenerek yapılaşma hakkı azaltıldı. Yeni plan kapsamında sağlık tesisine  50 bin 9422 metrekare, yüksek öğretim alanı 66 bin 214 metrekare alan ayrıldı. Yapılara 12.50 metre yükseklik sınırı getirildi.

KORUNMASI GEREKEN KÜLLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Plan değişikliği raporunda yer alan bilgilere göre fiilen Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılan ana yapının İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009 tarihli kararı ile “2.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillendi. Kurul, 28 Ağustos 2019 tarihli kararı ile “korunması gerekli kültür varlığı yapılara (tescilli yapı) yaklaşma mesafesinin 30 metre olması, uygulama öncesi ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü alınması gerektiği ve parselde yeni yapılaşmada tescilli yapı tarafında olan kısmının tescilli yapının saçak kotunu geçmeyecek şekilde kademeli olarak artırılabileceği kaydıyla  sakınca olmadığı” yönünde görüş bildirdi.