Faaliyeti durdurulan dernekler arasında yer alan Barış Derneği nedir?

OHAL kapsamında faaliyeti durdurulan derneklerden biri de Barış Derneği. Peki Barış Derneği nedir?

Haber Merkezi

OHAL kapsamında faaliyetleri durdurulan 370 derneğin arasında dün gece saatlerinde kapısı mühürlenen Barış Derneği de yer alıyor.

BARIŞ DERNEĞİ NEDİR?

1950’de kurulan Türk Barışseverler Cemiyeti’nin ve 1977’de kurulan ve 12 Eylül cuntası tarafından kapatılan Türkiye Barış Derneği’nin siyasi sürdürücüsü olan Barış Derneği, insanların eşitlikçi, özgür bir toplumda barış içinde yaşayacağı bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2003 yılında İstanbul'da kuruldu.

Kuruluşundan bu yana emperyalizmin tüm dünya halklarını tehdit eden savaşçı politikalarına karşı duran Barış Derneği, Birleşmiş Milletler nezdinde resmen tanınmış olan Dünya Barış Konseyi üyesi diğer ilerici barış örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütmektedir.

BARIŞ DERNEĞİ NELER YAPIYOR?

2003 yılında tekrar yola çıkan Barış Derneği, ABD'nin Irak işgali, Filistin gündemi, NATO'nun dünya genelindeki saldırganlığı, Ortadoğu'daki emperyalizm destekli silahlı çetelerin faaliyetleri ve özellikle son 5 yıldır Suriye'de yürütülen kanlı savaş gibi gündemlerde çıkardığı Direnen Filistin ve Barışın Sesi gibi yayınları, düzenlediği çok sayıda eylem, konferans, konser ve sergi gibi etkinlikleriyle anti-emperyalist barış mücadelesini sürdürmektedir. Dünyayı tehdit etmeye devam eden nükleer silahlanma ve artan savaşlar sonucunda ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilerin sorunları da Barış Derneği'nin gündemleri arasındadır.

Barış Derneği 12 Eylül darbesinin ardından da darbeciler tarafından kapatılmıştı.

1950 yılında Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Adnan Cemgil gibi aydınların öncülüğünde kurulan Türkiye Barışseverler Cemiyeti, Kore Savaşı’na asker gönderilmesine karşı mücadele etti, daha sonra dernek kurucuları ‘Türkiye'nin ABD ile dostluğunu bozmaya çalışma’ gerekçesiyle tutuklanarak Barışseverler Cemiyeti’nin etkinliklerine son verildi.

1977 yılında ise Mahmut Dikerdem, Doğan Görsev, Şefik Asan, Turgut Kazan, Reha İsvan, Tarık Akan, Ali Sirmen gibi aydınların üyesi olduğu Türkiye Barış Derneği kuruldu. Dernek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1949’da Frederic Joliot-Curie başkanlığında ve Albert Einstein gibi önemli Avrupalı aydınların desteğiyle kurulan Dünya Barış Konseyi’ne 1979’da üye oldu. Nükleer silahların yasaklanması, NATO dahil tüm askeri ittifaklardan çıkılması konularında ve soğuk savaş politikalarına karşı mücadele etti. 12 Eylül askeri darbesinden hemen önce faaliyetten men edilen dernek hakkında darbe sonrası 1982 yılında açılan dava sonucu dernek yöneticileri tutuklandı ve Türkiye Barış Derneği tamamen kapatıldı.