Bilim ve Aydınlanma Akademisi kuruluşunu ilan etti

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi, Ankara'da düzenlenen bir sempozyumun ardından kuruluşunu resmen ilan etti.
soL - Ankara
Pazar, 15 Ekim 2017 13:07

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi, Ankara'da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu" ile resmen kuruluşunu ilan etti.

Kuruluş duyurusunu Prof. Dr. Erhan Nalçacı yaptı. Akademi'nin kuruluş bildirisi ve kurucu üyeleri şöyle:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kuruluş Bildirisi

Türkiye’de gericiliğin yaptığı yığınakla artık laik bir rejimden bahsedilemeyeceği gibi bir Cumhuriyet’ten bahsetmenin de çok zorlaştığı bir dönemin içindeyiz. Türkiye tek kelimeyle tekelleşmiş sermaye sınıfının egemenliğinde bulunuyor ve bu sınıf iktidarını ancak gericiliğe yaslanarak koruyabiliyor.

Akademik yaşamın anlamını yitirmesinin nedenini burada aramalıyız. Keyfi işten çıkarmalar ve dayatmalar, gericiliğin akademinin her alanına nüfuz etmesi bu şekilde açıklanabilir. Ortaöğrenim müfredatından Evrim Kuramının çıkarılması doğa üzerine ve dolayısıyla hiçbir şey üzerine düşünemeyen bir nesil yaratmak istediklerini gösteriyor. Araştırma üniversitelerinden bahsederken oluşturulan baskı ve karanlık bilimsel dünya görüşünü boğuyor.

Akademide sadece dinci gericiliğin değil, din dışı felsefi idealizmin uzantısı olan çok sayıda “moda” akımın olduğunu da saptamalıyız. Akademisyenleri yönelttikleri dar alanlar ve bu dar alanda yayın yapma baskısı bilim insanlarının bütünü değerlendirme yeteneğini bozuyor. Felsefi idealizme ilişkin sapmaları ise eleştirebilecek bir referans kalmasın isteniyor.

İçinde bulunduğumuz çağın bütün bunalımı bilim insanlarına, akademiye ve bilimsel olarak evreni kavrama isteğine yansıyor, büyük bozulmalar ve boşluklar oluşturuyor.

Bu koşullarda;

çalıştığımız bilimsel alandaki gerici ideolojilerle mücadele etmek,

bilimsel disiplinler arasında materyalist temelde bir bütünlük kurmak,

doğa ve toplum bilimlerini felsefe ve bilim tarihi açısından bütünleştirmek ve bunda diyalektik materyalizmin olanaklarından yararlanmak,

kısaca bilimsel alanlarımızdan kalkarak bir aydınlanma mücadelesi vermek için

“Bilim ve Aydınlanma Akademisi” adı altında bir araya gelerek bir süreç başlatıyoruz.

Hazırlık sürecinde bu yaz “Bilimlerin Yeni Verileri Işığında Diyalektik Materyalizm Atölyesi” düzenledik. Bugün Ankara’da “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu”nda buluştuk ve Sempozyumu Kasım ayında İstanbul ve İzmir’de tekrarlayacağız. Öte yandan her yıl düzenlenen ve geniş ilgi çeken, Türkiye’de aydınlanma mücadelesinin unsurlarından olan  Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumları’nın altıncısını 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapmak üzere üstleniyoruz.

Çok sayıda disiplinden bilim insanının bir araya gelmesiyle oluşacak bilim alanlarında üretim yapacağız. Bu üretimleri önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak bir elektronik dergide bir araya getirmeyi planlıyoruz
Tüm akademisyenleri ve üniversite dışındaki bilim insanlarını bu derin bunalım çağında bir araya gelmeye ve karanlığa karşı koymaya davet ediyoruz.


 
Kurucu üyeler
 
Akif Akalın                 Tıp, toplum sağlığı
Alp Öztarhan              Bilgisayar, felsefe
Anıl Akpunar              Endüstri Mühendisliği
Ayhan Filazi                Farmakoloji/toksikoloji
Burak İsmanur           Klinik Psikoloji
Bülent Cengiz            Nöroloji
Cihan Demirci Tansel  Biyoloji
Çiğdem Ülküseven   Moleküler Biyoloji
Deniz Gezer               Psikoloji
Ebru Aylar                  Matematik, Eğitim
Engin Özkan               Matematik
Ergi Deniz Özsoy        Biyoloji
Erhan Nalçacı            Nörofizyoloji
Erman Işık                  Matematik
Erol Eroğlu                 Genel cerrahi
Ezgi Altınışık              Evrimsel genetik
Gizem Batı Ayaz        Biyomühendislik
Gizem Gül                 Genetik
Iraz Akış                    Veteriner hekimlik, Biyokimya
İlker Belek                 Halk sağlığı
İzzettin Önder            Maliye
Mehmet Ali Olpak       Fizik
Mehmet Somel            Biyoloji
Mete Özkurt                Fizyoloji
Nevzat Evrim Önal     İktisat
Nezhun Gören             Kimya
Oğuz Şavk                    Matematik
Ozan Akşar                  İhtiyoloji
Özgür Aydın                Dil bilim
Pınar Değirmenci        Matematik
Ruhan Alpaydın          Müzik, Bilgisayar
Senih Gürses               Mekanik, postür çalışmaları
Seren Savacı                İktisat
Sevgi Karadağ             Mühendislik
Tolga Binbay               Psikiyatri
Volkan Kavas             Tıp, deontoloji
Yavuz Köroğlu           Bilgisayar mühendisliği
Zelal Özgür Durmuş   Fen Eğitimi