Bakırköylüler 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi' için buluştu

Bakırköylüler, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin dönüşümüne karşı bir araya geldi.
İstanbul
Cumartesi, 27 Mayıs 2017 08:15

TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, İstanbul Tabipler Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi temsilcileri Bakırköylülerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin dönüşümüne karşı Altan Erbulak Sahnesi’nde bir araya geldi.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda, plan değişikliği ile ilgili bilgi veren TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Mimar Mustafa Fazlıoğlu, 6428 nolu Şehir Hastaneleri Yasası ile, Sancaktepe ve Elazığ’daki örneklerde olduğu gibi devlete ait hastane arazisinin %70 doluluk garantisiyle özel bir şirkete kiralanacağını, görüntüleme, güvenlik, temizlik, otopark, yiyecek- içecek hizmetlerinin özelleştirileceğini belirtti.

Fazlıoğlu, hastane arazisinin E-5, sahil kenarı ve havaalanı ulaşım aksında yer aldığını ve imar rantının yüksek olduğunu, kent için yeşil alanları ve tarihi ile çok değerli bir yer olduğunu söyledi.

Projede 1 milyon m2’lik inşaat alanı tanımlandığını, yeşil alan olarak gösterilen bölümün yok denilecek kadar az olduğunu, ağaçların korunacağına ilişkin açıklamanın ise sadece "Tescilli Anıt Ağaçlar" için olduğunun altını çizen Mustafa Fazlıoğlu, söz konusu alanda yalnızca 20 tane tescilli ağaç olduğunu belirtti.

Mmar Fazlıoğlu, Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliğinin askı süresinin dolduğunu, plan değişikliğine ilişkin davaların açılacağını ancak bunun yeterli olmayacağını ifade ederek, “Yeşil alanı yok sayan bu talan projesine karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

İstanbul Tabipler Odası adına toplantıya katılan Dr. Vahap Karabulut, yeniden inşa söylentilerinin birkaç yıldır gündemde olduğunu belirtti.

2012 yılında “Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” esas alınarak akıl hastanelerinin bulunduğu illerde, psikiyatri, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon yatakları ile ilgili bir ihale açıldığı, ihaleyi de Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş. – Rönesans Holding A.Ş. İş Ortaklığı adlı şirketin almış olduğu anlaşılmıştı. O tarihte 400 yataklı genel psikiyatri hastanesi ve 200 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi projesinin zaten hazır olduğu öğrenilmişti.

Kamu Özel işbirliği ile yapılması planlanan Şehir Hastaneleri’ne Tabipler Odası olarak karşı olduklarının altını çizen Dr. Vahap Karabulut, hayata geçirilmesi planlanan inşaat çalışmalarının başlamasının ardından, şu anki hizmetlerin ne olacağına dair bir bilginin de kendileriyle paylaşılmadığını ifade etti. Hastane binalarının eskidiğini ve yenilenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Vahap Karabulut, Kamu Özel İş Birliği Model’inin devleti zarara uğratan bir sistem olduğunu ve bunu reddettiklerini belirtti. Bunun yerine devlet bütçesi kullanılarak yapılacak bir inşa sürecinin gerekli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Şehir Plancıları Odası adına toplantıya katılan Oktay Kargül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan plan değişiklinin çok olumlu ve hastanenin eski yapısını koruyan bir plan gibi gösterilmeye çalışıldığını, fakat incelendiğinde plan notlarında ciddi tehlikeler barındırdığını belirtti. Tescilli ağaçların ve tarihi başhekimlik binası dışındaki tüm alanın imar alanı haline geldiğini ifade eden Kargül, havamania imar durumuna göre bina yüksekliklerinin 13 kata kadar çıkabileceğini belirtti. “Planda yeşil alan yok, 15-20 ağacı korumak, yeşil alanı korumak değildir. Yeşil alanlarımız, rantsal tatmini oluşturacak alanlar olmamalı” dedi.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Bakırköy Kent Savunması adına toplantıya katılarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin tarihi önemini anlatan Arkeolog İlknur Türkoğlu, Hebdomon ‘da (Bakırköy) Bizans'ın ilk dönemlerinden itibaren yazlık saraylar, köşkler, bahçeler, sarnıçlar , kilise ve manastırlar yapıldığını, 1914 yılında ,Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin olduğu yerde, Sultan Reşat tarafından yaptırılan, Reşadiye Kışlası'nın inşası sırasında ortaya çıkartılmış Hebdomon Projesi olarak tanımlanan mezar yapısının bulunduğunu belirtti.

Etkinlik katılımcıların konuşmalarının ardından Bakırköylülerin, konuşmalarıyla devam etti. Söz alan konuşmacılar Türkan Saylan’ın emekleriyle kurulan Lepra Hastanesinin de bu proje ile birlikte tamamen ortadan kalkacağını vurguladı. 4 Haziran’da hastane bahçesinde yapılacak eylemin duyurulmasıyla etkinlik son erdi.