Bakanlık'ın Kadıköy’e cami ısrarının gerekçesi: Çünkü Avrupa yakasında çok var

2015 yılının ilk aylarında Kadıköy’e cami yapılması konusu gündeme gelmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kadıköy Belediyesi’nden görüş istemiş, Belediye ise olumsuz görüş vermişti. Belediye’nin olumsuz görüş verdiği planlar 2 Kasım tarihinde Bakanlıkça onaylanarak 16 Kasım itibariyle askıya çıktı.

Haber Merkezi

2015 yılının ilk aylarında Kadıköy’e cami yapılmasıyla ilgili olarak, Belediyenin olumsuz görüş verdiği planlar 2 Kasım tarihinde Bakanlıkça onaylanarak 16 Kasım itibariyle askıya çıktı. 2015 yılı Şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na cami talebinde bulunduğu gündeme gelmiş ve Bakanlık cami için İDO iskelesinin güneyinde yer alan, halihazırda açık otopark olarak kullanılan yaklaşık 34.000 m2’lik alanı belirleyerek, Kadıköy Belediyesi’nden görüş yazısı talebinde bulunmuştu. Belediye’nin olumsuz görüş verdiği basına yansımıştı. Kadıköy Belediyesi’nin görüş raporuna soL ulaşarak Belediye’nin olumsuz görüş vermesinin ayrıntılarına yer vermişti.

ÜST ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI
Kadıköy Belediyesi’nin raporuna göre bahsi geçen cami projesi üst ölçekli planlara aykırı olmakla birlikte, zemin açısından ağır önlemlerin alınması gereken bir alanda  yer alıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camiye gerekçe gösterdiği hesaplamalarının da yanlış olduğu belirtilen raporda, bu alana yapılması planlanan caminin Kadıköy Belediyesi’nce uygun bulunmadığı yer alıyordu.

BAKANLIK’IN GEREKÇESİ: AVRUPA YAKASINDA DAHA ÇOK CAMİ VAR


Bakanlık görüş yazısında "Ayrıca İstanbul genelinde kent kimliğinde önemli bir yere sahip olan büyük ve nitelikli dini tesis mekanlarının dağılımı incelendiğinde, Avrupa yakasındaki tarihi ve büyük ölçekli dini tesis mekanlarının yoğunluğunun, Anadolu yakasından daha fazla olduğu gibi, özellikle de söz konusu planlama alanı ve yakın çevresinde selatin cami veya ulu cami mahiyetinde camii yer almadığı görülmüş olup, yapılan araştırma ve değerlendirmeler neticesinde büyük cemaatlerle Cuma namazlarının, Bayram namazlarının veya kalabalık kitlelerin katılımıyla ifa edilecek cenaze namazlarının kılınacağı bir Ulu Cami inşa edilebilecek nitelikte uygun bir yerin planlanması gerektiği tespit edilmiştir" ifadesine yer vererek Kadıköy’e cami yapılmasının gerekli olduğu tespitini yapıyordu.

PLAN NOTLARI OKUNMUYOR
Aradan geçen dokuz ayın ardından dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde “Kadıköy İlçesi, Rıhtım Mevkiinde “Cami Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı” yayınlandı. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardaki değişikliklerin 2 Kasım tarihinde re’sen onaylandığının belirtildiği ilanda söz konusu planın 16.11.2015-15.12.2015 (30 gün) tarihleri arasında askıda kalacağı belirtiliyor. Yayınlanan planda plan notlarının okunamıyor olması ise dikkat çekici.