'Alternatif tıp' alanından bir saçmalık daha: Nabız tanı tekniği

"Nabız tıbbı denilen ekol bugün pek çok gazete, dergi tarafından pompalanıyor. Değişik yerlerden sertifikalar almayı başarmış kimileri de bu işin uzmanı olduğunu iddia ederek işi ilerletiyor...Oysa daha 1950’lerin sonunda bizzat Çin hükümetinin denetlediği bir deney Çin nabız tanı yönteminin hiçbir güvenilir bilimsel temelinin olmadığını ortaya çıkarmıştı."

İlker Belek

Nabızı değerlendirerek hastalıklara tanı koyma eski Mısır, Yunan, Hindistan ve Tibet tıbbında önemli yer tutuyordu.

Antik çağ hekimleri tabi ki steteskop, EKG gibi olanaklara sahip değillerdi.

Öte yandan bugün de hastalık tanı süreci tam bir fizik muayeneyle başlar ve nabzın değerlendirilmesi de bunun çok önemli bir bileşenidir. Nabız muayenesindeki önemli iki şey ise ritmi ve atım hızıdır. Ama bunlar olası kalp hastalıkları hakkında yalnızca ipuçları verirler.

Buna karşılık Çin Nabız Tıbbı denilen “alternatif tıp” yöntemi hastalıkların nabızla tanınabileceğini, nabız muayenesinin kişinin yaşam tarzını gösterebileceğini, kişinin yaşam tarzında neleri yanlış yapmakta olduğuna dair fikir verebileceğini ileri sürer.

Nabız tıbbı denilen ekol bugün pek çok gazete, dergi tarafından pompalanıyor. Değişik yerlerden sertifikalar almayı başarmış kimileri de bu işin uzmanı olduğunu iddia ederek işi ilerletiyor.

Nabız tıbbında el bileğinin dış kenarında seyreden radyal arter üzerindeki 28 noktada tam 80 nabız türü değerlendirilir ve her birisinin vücudun değişik organları hakkında bilgi verdiğine inanılır. Ne güzel değil mi, tıbba hiç gerek olmadığına dair bir “kanıt” daha.

Oysa daha 1950’lerin sonunda bizzat Çin hükümetinin denetlediği bir deney Çin nabız tanı yönteminin hiçbir güvenilir bilimsel temelinin olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Sidney Teknoloji Üniversitesi’nde bu konuya odaklanan bir doktora tezi bile yapıldı (2012). Tezin sahibi Karen Bilton kişisel olarak Çin tıbbının ve nabız muayene tekniğinin güvenilirliği konusunda şüphesi olmayan birisiydi. Sonuçta nabız muayenesinin karmaşıklığının artışıyla birlikte tekniğin hem gözlemci içi hem de gözlemciler arası güvenilirliğinin önemli derecede azaldığını buldu.

Sonradan benzer bir araştırma Florida’da Oryantal Tıp Okulu’nda gerçekleştirildi ve yine çok benzer sonuçlara ulaşıldı.

Dikkat edilirse bu araştırmalar nabız değerlendirme tekniğinin kendisinin bile güvenilir olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla sağlıksız testlerle konulacak tanıların ne derece sağlıklı olduğu konusu merak edilmeye bile değmez bir soru.

Kaynak

https://sciencebasedmedicine.org/pulse-diagnosis-and-tongue-diagnosis-in...