12 Eylül sürgünlerinden yargı reformu aldatmacasına tepki

12 Eylül'ün 39'uncu yılında, Türkiye dışında yaşamaya mahkûm bırakılan insanların durumu, Türkiye'deki yargı reformu oyunlarının maskesini düşürüyor. Köln merkezli Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM), darbe hukukuna karşı tutum alınmadıkça, bir iktidar aracı haline gelen yargı reformlarının herhangi bir geçerliliği olmayacağını açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 11 Temmuz 2019 14:09

12 Eylül'ün 39'uncu yılında, faşist dönemde yargılanarak ağır cezalar alan ve bu nedenle ömürleri boyunca Türkiye dışında yaşamaya mahkûm bırakılan insanların durumu, Türkiye'deki yargı reformu oyunlarının gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Köln merkezli Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM), darbe hukuklarına karşı tutum alınmadıkça, bir iktidar aracı haline gelen yargı reformlarının herhangi bir geçerliliği olmayacağını bildirdi.

İktidarın açıkladığı “Yargı Reformu Paketi”nin herhangi bir temeli bulunmadığını savunan ASM, bir bildiri yayımlayarak gelişmeleri yorumladı:

CUNTA DÖNEMİNDEN DE GERİDE

Bugün Türkiye'de 150'den fazla gazeteci, 70 binden fazla öğrenci, 9 vekil, 68 belediye başkanı tutuklu. Cezaevlerindeki insan sayısı 264 bini aşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk, ayrımcılık, tecavüzler, kadın cinayetleri, insan ticareti günlük yaşamın bir parçası haline getirilmiş ve görünürde de olsa gerçek bir hukuk sisteminden söz edilemez durumda.

İktidarın kendinden olmayanlara karşı uyguladığı baskılar, tehditler ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile ülkeden kaçışlara her geçen gün artarak yenileri eklenirken, işlerinden edilmiş pek çok çalışan, sendikacı, akademisyen ve gazeteci yurtdışında sürgün durumuna düşürülmektedir. Parçalanmış aileler, pasaport alamayan çocuklar bu gerçekle karşı karşıyadırlar.

Sözde cunta karşıtlığı ile bugün Türkiye'nin geldiği yer, cunta dönemlerinden de geridedir. 12 Eylül darbesinin yargılanacağını ilan eden, maddeyi anaysa değişiklik paketine koyan ve darbe karştlığı üzerinden meşruiyeti diline pelesenk eden siyasal iktidar, 12 Eylül'ü yargılamadı. Göstermelik mahkeme kararını da yok hükmünde ilan etti geçen mart ayında. Evrensel hukuka aykırı 12 Eylül  militarist mahkeme kararları geçerliliğini halen sürdürürken, sürgünlerin bir kısmı aradan 40 yıl geçmesine rağmen halen daha ülkelerine dönemez durumdadır.

Erdoğan, 'Bu reform belgesiyle, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz' ifadesini kullanıyor. Türkiye'nin 12 Eylül Askeri Mahkeme Kararlarının, OHAL Uygulamalarının ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve daha sonrasında ve bugün de süren siyasi mahkemelerde verilen ceza kararlarının ve tutuklamaların, adil yargılama ilkelerine aykırılıkları nedeniyle, uluslararası hukuk normlarına uymadıkları ve taraflı görüldükleri için başta AİHM olmak üzere hiçbir hukusal düzlemde geçerli kabul edilmiyor ve tanınmıyor.

40 YIL VE DÖNEMEYEN SÜRGÜNLER

Her fırsatta mağduriyet demagojisi yapan iktidar, özellikle 15 Temmuz 'darbe girişimi' üzerinden  fırsat yaratarak, tüm muhalifete karşı bir terör dalgası başlatmıştır. Bu çifte standart politika ile Türkiye bir sivil darbe ile yönetilir olmuştur.

Bizler, 12 Eylül döneminde ve sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda kalmış,  yurtdışından yıllardır ülkelerine dönemeyen sürgünler olarak, 40'ıncı yılına girmekte olan 12 Eylül cuntasının askeri mahkeme kararları, DGM'ler, OHAL ve Özel Yetkili Mahkeme hükümleri geçersiz sayılmalı ve ülkeye dönüş hakkımızın önündeki engeller kaldırılmalıdır, diyoruz.

Bu bizim sürgün kimliğimizin vazgeçilmez bir hakkı olduğu kadar demokrasi mücadelesine ve ülkede Kürt halkı üzerinde yaşanmış olan iç ve dış sürgün ile savaşa karşı barışın örgütlenebilmesine de katkının bir parçasıdır.

Bunların sonucu olarak bütün darbe hukuklarına karşı tutum alınmadıkça, bir iktidar aracı haline gelen yargı reformlarının demokratik geçerliliği olmayacaktır.