YCİB: Tek ve devrimci 1 Mayıs'ın adresi Taksim

Yurtsever Cephe İşçi Birliği (YCİB), bir basın açıklaması yayınlayarak, sendikalı, sendikasız, işçi, memur, işsiz tüm emekçileri aileleriyle birlikte İstanbul'da Taksim'de kutlanacak 1 Mayıs mitingine katılmaya çağırdı.
Cumartesi, 17 Nisan 2010 17:45

1 Mayıs ile ilgili bir basın açıklaması yayınlayan YCİB, "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en halk düşmanı, en işbirlikçi hükümeti"nin iktidarda olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs 2010'un bu iktidarla hesaplaşmak için bir milat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

YCİB, Anayasanın değiştirilmek istenmesinin en önemli nedeni olarak, emeğin köleleştirilmesi, hastanelerin şirketleştirilmesi ve okulların satılması önündeki tüm engellerin kaldırılması hedefi olduğunu ifade etti:

"30 yıldır kamu kaynakları, işçi sınıfının alın teriyle yaratılmış değerler parça parça satılmışken, bunun önünü açan Anayasa, Cumhuriyet tarihindeki satıcıların en pervasızı tarafından değiştirilmek isteniyor. Özelleştirmeye karşı verilen mücadelelerle alınmış yargı kararlarına bir son vermek için. Artık açıktan yapılan okulların satışı, hastanelerin şirketleştirmesi ve emeğin köleleştirilmesini engel tanımaksızın yürütebilmek için. Ülkemiz bir felakete sürükleniyor. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en halk düşmanı, en işbirlikçi hükümeti iktidarda! Tarım arazilerini peşkeş çekmek için özel yasalar çıkarıyor, işçilerin işsizlik sigortalarını patronlara hibe ediyor, yoksulluk yüzünden öğretmenlerin intihara sürüklendiği, öğrenci velilerinin hapse düştüğü bir yıkıma imza atıyor. Kısacası işçi sınıfının tüm tarihsel kazanımlarına saldırıyor."

"Emekçilerin bölünmüşlüğü en büyük sorun"
"Felaketi yaşayan her kesim kendi ekseninde bir mücadele yürütüyor. İşçiler işyerlerinde haklarını, köylüler yörelerinde topraklarını, doktorlar, mühendisler odalarda mesleklerini savunmaya çalışıyorlar. Ancak parçalanmış mücadeleler, bugünkü saldırıyı göğüsleyemiyor" denilen açıklamada, "Oysa bugünkü Türkiye, yaklaşan felaketten kurtuluş için işçi sınıfını bekliyor. İşçi sınıfı ise örgütsüz, mevcut örgütleriyle dağınık ve bölünmüş. O halde sendikalar arasındaki bölünmüşlük ve işçiler arasındaki örgütsüzlüğe son verecek bir sınıf perspektifiyle topyekün mücadeleye hazırlanmak gerek" tespiti yapıldı.

Tek ve güçlü 1 Mayıs vurgusu
1 Mayıs 2010'un topyekün mücadelenin başlatılması için bir milat olabileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"TEKEL direnişiyle, ülke genelinde, halkla bütünleşmiş, işçi sınıfı siyasetinin rengini taşıyan bir mücadelenin kat ettiği mesafe görülmüştür. ışçilerin mücadelesiyle hukukun da siyasetin de şekilde değiştirebildiğine herkes şahit olmuştur. En ölgün, küskün haldeki sendikaların sınıfın baskısıyla dirilmek, birleşmek, dayanışmak zorunda kaldığı deneyimlenmiştir.

İşçi sınıfının güçsüz, cansız, içeriksiz, amaçsız 1 Mayıslara artık tahammülü yok.

"O yüzden her sene söylediğimizi bu sefer "olmazsa olmaz" diyerek tekrar ediyoruz: Tüm emek örgütleri özelleştirmecilerden, memleketi satanlardan hesap sormak için tek ve güçlü 1 Mayıs için İstanbul Taksim'de toplanmalıdır!

"Yıllarca verilen mücadeleler ile geçen sene 1 Mayıs tatil günü edilmiştir. Tarihi 1 Mayıs alanı Taksim de, yine uzun mücadeleler sonucunda bu sene resmen kitlelere açılmıştır. 6 konfederasyondan 3'ünün hükümet yanlısı olması ve 3 senedir işçilere sokakta zulmeden valinin sahtekar tutumu bu gerçeği değiştiremez.

"1 Mayıs 2010, ıstanbul Taksim'de gerçekleşecek kitlesel hesap sorma eylemiyle tarihe geçecektir. Ve AKP'nin, 12 Eylül ürünü tüm işçi düşmanı hükümetlerin mirasçısı olarak işçilerin tekmesiyle devrilebilmesi için bir eşik oluşturacaktır. Bu eşikten sonrası işçi sınıfının 2010'u kazanmasıdır.
Yurtsever Cephe ışçi Birliği olarak tüm şubelerimizin 1 Mayıs günü ıstanbul Taksim'de olacağını ilan ediyor, sendikalı, sendikasız, işçi, memur, işsiz tüm emekçileri aileleriyle bu alanda buluşmaya davet ediyoruz."

(soL-Haber Merkezi)