Tuzla’da bugün işbaşı yapılmayacak

Pazar, 15 Haziran 2008 13:00

Sonu gelmeyen ölümlere karşı işçiler bugün Tuzla tersanesinde grev yapacak. Greve aydınlar ve üniversitelerden destek gelirken, dün Bursa'da yapılan tersane işçileriyle dayanışma eylemine polis saldırdı.

soL (Haber Merkezi) Yılbaşından beri 11 işçinin öldüğü Tuzla tersanelerinde DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası'nın aldığı karar doğrultusunda işçiler bugün greve gidecek. Sabah saatlerinde başlayacak greve sendikalar, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden de destek bekleniyor. Limter-İş Sendikası tarafından açıklanan programa göre işçiler sabah saat 7.00'de Tuzla Gemi önünde toplanacak. Saat 11:30'da DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi konuşma yapacak. Greve destek verecek kuruluşlar, aydın ve sanatçılar da Tuzla Gemi önünde toplanacak. Akşama dek sürecek olan grevde sanatçılar şarkıları ve gösterileriyle tersane işçilerine destek verecek.

Limter-İş Genel Başkanı Cem Dinç, kuralsız çalıştırmanın sona ermesi için ve başka işçilerin ölmemesi için 16 Haziran'da grev kararı aldıklarını açıklamıştı. Sendikanın talepleri arasında tersanelerde taşeronluk sisteminin kaldırılması, Ağır ve Tehlikeli İşkolu Yönetmeliği'nin uygulanması, tersanelerde sendika temsilciliği açılması ve iş cinayetlerinin son bulması için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin derhal alınması yer alıyor.

Bursa'da destek eylemine polis saldırısı
Öte yandan Tuzla'daki tersane işçilerine destek amacıyla dün Bursa'da eylem yapan gruba polis biber gazı ve coplarla saldırdı. Tuzla işçilerinin grevine destek vermek üzere Osmangazi Metro İstasyonu önünde toplanarak AKP İl binasına yürümek isteyen yaklaşık 50 kişilik grubun yürüyüşünü engellemek isteyen polis Valiliğin bazı alanlarda eylem yasağı kararını gerekçe gösterdi. Polisin saldırdığı gruptan 36 kişi gözaltına alındı.

Aydınlardan destek
Bu arada 405 aydın ortak bir deklarasyonla tersane işçilerinin grevine katılacaklarını açıkladılar. İmzacıları arasında Gençay Gürsoy, Korkut Boratav, Eşber Yağmurdereli, Mihri Belli, Haluk Gerger'in yer aldığı deklarasyonda ölümlerin önüne geçilmesi için sert önlemler alınması istendi.

Çalışma ekonomisi öğretim üyeleri işçilerin yanında
Tuzla'daki ölümlerle ilgili bir başka ortak açıklama da üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri öğretim üyelerinden geldi. Başta bölüm başkanları Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Fevzi Demir (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Engin Yıldırım (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Veysel Bozkurt (Uludağ Üniversitesi), Prof. Dr. Nizamettin Aktay (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan (Muğla Üniversitesi), Doç. Dr. Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli (18 Mart Üniversitesi) olmak üzere 102 öğretim üyesi tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerine, insan onuruna yaraşır bir çalışma yaşamının bir ülkenin tüm vatandaşları için bir hak olduğunu ve bunu sağlamanın çağdaş devletin en temel görevleri arasında bulunduğunu öğretmeye çalışan bizler sebepleri, sıklığı ve sonuçları birlikte değerlendirildiğinde artık 'kaza' olarak nitelenmesi mümkün görünmeyen ölüm ve yaralanmalara daha fazla seyirci kalmak istemiyoruz."