Türkiye'de her 2 çocuktan biri evde ya da işte çalışıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) açıkladığı çocuk işçi raporuna göre, dünyada her 5 çocuktan biri çalışırken, Türkiye’de ise her iki çocuktan biri çalışıyor.
Pazartesi, 23 Nisan 2012 17:49

DİSK Araştırma Ensitüsü, çocuk işçilerinin durumuna ilişkin bir rapor yayınladı. Verilere göre dünyada toplam 306 milyon çocuk çalışırken, Türkiye’de ise her iki çocuktan birisi çalışıyor.

Çocuk işçiliği artmaya devam ediyor
DİSK-AR'ın, Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşçiliği İstatistikleri 1994, 1999, 2007 ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 2000-2004 ve 2004-2008 eğilim araştırması sonuçlarındaki verileri derleyerek ortaya koyduğu çalışmaya göre, çocuk işçiliği artmaya devam ediyor.

Dünya'da her 5 çocuktan birinin çalışmak zorunda bırakıldığına değinilen raporda, çocukların sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum bırakıldığına dikkat çekildi.

Dünya genelinde 306 milyon işçi çalışıyor
Raporda, dünya genelinde 2008 yılı itibari ile 5-17 yaş arasındaki çocuk sayısının 1 milyar 586 milyon olduğu belirtilirken, çocuk işçi sayısının ise 306 milyon olduğu dile getirildi. Buna göre toplamda 5-17 yaş arasındaki her 5 çocuktan biri çalışıyor.

Türkiye’de çocuk işçi sayısı 958 bin
Türkiye’de 958 bin çocuk işçinin olduğuna vurgu yapılan raporda, çocuk işçilikle mücadeledeki ivmenin de düştüğü ifade edildi.

Raporda, Türkiye açısından bir başka çarpıcı verinin ise ev işlerinde çalışan çocukların sayısındaki artış olduğu vurgulandı. İstihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocukların sayısı 1999 yılında 4 milyon 447 bin iken, 2006 yılında bu sayı 7 milyona ulaştı. Böylelikle 5-17 yaş arası toplam çalışan çocukların oranı yüzde 49 oldu.

Sanayide çalışan çocuk sayısı artıyor
Çocuk işçiliğinin tarımdaki çözülmenin ardından sanayiye kaydığına değinilen raporda, çocuk işçiliğinde sanayin payının 1994'deki yüzde 16'lık orandan, 2006 yılındaki yüzde 28'lik orana ulaştığı vurgulandı.

“115 milyon çocuk kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor”
En kötü şartlarda çalışan çocukların, toplam çocuk işçiliğindeki payının da arttığının belirtildiği rapora göre, dünyada 2008 yılı verilerine göre, erkek çocuklarının 74 milyonu, kız çocuklarının ise 41 milyonu kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor.

“4+4+4 yasası çocuk işçiliğini daha da arttıracak”
Raporda kuralsız ve güvencesiz çalışma şartlarının çocuk işçiliğin artmasına neden olduğu vurgulanırken, yakın dönemde çıkarılan 4+4+4 yasasının çocuk işçiliğin artmasına dönük olumsuz etkilerinin de yakın zamanda görüleceği ifade edildi.

(soL - Haber Merkezi)