Suyun ticarileşmesine hayır denildi

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu adıyla bir araya gelen parti ve demokratik kitle örgütleri, düzenledikleri eylemle, dünyadaki ve Türkiye'deki suyun özelleştirmesi politikalarını protesto etti.
Çarşamba, 16 Temmuz 2008 09:24

soL (HABER MERKEZİ) Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'nun Taksim tramvay durağında düzenlediği çağrı amaçlı eylemde, önümüzdeki yıl İstanbul'da toplanacak olan ve suyun piyasalaştırma sürecini hızlandırmayı amaçlayan 5. Dünya Su Forumu'na karşı mücadelenin önemi vurgulandı.

Yapılan basın açıklamasında, suyun, emperyalistler arasındaki paylaşım kavgasında önemli bir yeri olduğu vurgulandı. Platform adına Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Sekreteri Tores Dinçöz'ün açıklamasında, canlı hayatının sürmesi için en temel unsur olan suyun da özelleştirildiği belirtilirken, "dünya halklarının ortak malı olan su ve su kaynaklarının talan edilmesine ve sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

Suyun ticarileştirilmesi nedeniyle halkın temiz su ihtiyacının karşılanamadığını ve gelecekte susuzluk tehlikesinin daha da büyüyeceğini söyleyen Dinçöz, suyun bir piyasa malı gibi alınıp satılması sonucu, canlı yaşamın ve tarihsel kültürel mirasın telafisi imkansız tehlikelerle karşı karşıya olduğunu geçimini tarımla sağlayan milyonlarca insanın geçim kaynaklarını kaybedeceğini göç, yığınsal işsizlik, çarpık kentleşme gibi ağır ve yıkıcı etkilerin baş göstereceğini hatırlattı.

Dünya Su Forumu'na karşı mücadele
Petrol yüzünden yapılan savaşların, çok kısa bir zaman sonra su için yapılacağına değinen Dinçöz, önümüzdeki dönemde önemli toplumsal mücadele konularından birinin suyun özelleştirilmesi ve metalaştırılması olacağını vurguladı. Dinçöz, Dünya Su Forumu'nun tüm dünyada ve Türkiye'de suların özelleştirilmesini amaçladığını, suyun piyasalaştırma sürecini hızlandıran bu foruma karşı gereken cevabı vermenin, ülke ölçeğinde güçlü ve kararlı bir mücadeleyle mümkün olacağını söyledi.

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'nda birleşerek çağrıyı gerçekleştiren bazı parti ve demokratik kitle örgütleri şöyle: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), TKP, CHP, ÖDP, EMEP, SHP İstanbul İl Örgütleri, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri (Tüm Bel Sen).