Stajyer Avukatlar seslerini yükseltiyor

Sosyal güvence olmadan ve barolarda oy hakkı olmayan stajyer avukatlar hakları için seslerini yükseltmeye başladı. Hatay'da düzenlenen Türkiye 2. Stajyer Avukatlar Kurultayı'nın sonuç bildirgesine yok sayılan haklar için mücadele damgasını vurdu.
Çarşamba, 10 Haziran 2009 23:00

soL (HABER MERKEZİ) İlki geçen sene Ankara'da düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurultayı'nın 2'ncisi Hatay'da düzenlendi. Kurultaya 34 baro, stajyer avukat temsilcileri ve staj eğitim kurulundan sorumlu baro yöneticileri ile katıldı. İstanbul Barosu ise bu seneki etkinlikte resmi olarak temsil edilmedi.

Kurultaya daha önce stajyer avukatlara sosyal güvenlik ve savunma bağımsızlığı talep eden imza kampanyasının düzenleyicisi Stajyer Avukatlar İnisiyatifi de katıldı. İstanbul Barosuna bağlı stajyer avukatlar olarak harici katılım ile yer alınan kurultayda , inisiyatifi temsilen katılan Stj. Av. Ceren Tuğlu ve Stj. Av. İdil Zeynep Öztürk tarafından,stajyer avukatların sorunlarının çözümüne yönelik önerileri, inisiyatifin kuruluş amacını, şimdiye kadar yaptıklarını ve bundan sonra tüm ülke çapına yayarak yapmayı plandığı etkinlikleri anlatan 2 konuşma gerçekleştirildi.İnisiyatif temsilcileri oldukça yoğun ilgi gören fikir ve talepleri sonucu, resmi katılımcı olarak yer almamalarına rağmen kurultayın sonuç bildirisini yazmakla görevli komisyona girdi ve oy hakkı elde etti.

Komisyon toplantısı esnasında, Stajyer Avukatlar İnisiyatifi'nin 25 Nisan - 3 Haziran 2009 tarihleri arasında, İstanbul çapında düzenlediği ve 700'ü aşkın stajyerin imzaları ile destek verdiği, imza kampanyası sonucunda ilan ettiği taleplerinin, sonuç bildirisinde mutlaka yer alması gerektiğini, bildirinin yalnızca yayınlanmakla kalmayarak, kanuni düzenleme talep eden ve TBMM' ye yöneltilecek işlevli bir metin olması gerektiğini savunuldu.

Stajyer Avukatlar Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde ise başlıkları belirlenen şu maddeler yeraldı:

"1-Sağlıklı staj koşulları yaratılması için, kredi uygulaması kaldırılarak stajyer avukatların ilk 6 aylık adliye stajında yargı organlarının eşitliği ilkesi gereği, hakim, savcı adaylarının aldıkları maaş gözetilerek adalet bakanlığından belli bir ödenek alması, ikinci 6 aylık avukat yanındaki stajında ise Türkiye Barolar Birliği tarafından hakkaniyete uygun bir ödeme yapılması.

2- İlk 6 aylık adli stajda sosyal güvencenin Adalet Bakanlığı tarafından, ikinci 6 aylık stajda ise Türkiye Barolar Birliği tarafından karşılanması.Stajyer avukatlara yönelik sosyal güvenlik hakkının zorunlu sigortalılık kapsamında değerlendirilmesi.

3- Stajyer avukatların hem yerel barolarda hem de Barolar Birliği'nde oy hakkına sahip olarak temsil edilmeleri.

4- Yargının diğer erklerindeki stajyerler ile uygulamada eşit hale gelmesi

5- Tek merkezden koordine edilen staj eğitiminin olması ve staj eğitiminin teoriden çok pratiğe yönelik olması.

6- Stajın ilk 6 aydaki adli evresinin mesleki gelişime yönelik bir şekilde yapılması ve staj içeriğinin Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelge ile stajyerlere angarya işlerin yaptırılmasını önelemek maksadı ile ilgili kurumlara verilmesi, avukat yanındaki stajyerin niteliğinin ve stajın içeriğinin belirlenerek ilan edilmesi..

7- Bu taleplerin gerekli kanun düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmesi."

Söz konusu sonuç bildirisinin, yasa değişikliği talebiyle ile stajyer avukatlar tarafından TBMM'ye sunulması planlanıyor.