SGBP'den Toplu İş Sözleşmesi Yasası'na karşı eylem

Gaziantep'te bugün akşam saatlerinde Sendikal Güçbirliği Platformu üyeleri tarafından çalışma yaşamı ve sendikal hayatı ciddi biçimde değiştirecek yasal düzenleme Yeşilsu Parkı'nda oturma eylemi yapılarak protesto edildi.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda çalışma yaşamına ve sendikal hayata dönük ciddi değişiklik önerilerine karşı yapılan basın açıklaması ve oturma eylemine Türk-iş'e bağlı Basın-iş, Belediye-iş, Deri-iş, Hava-iş, Kristal-iş, Petrol-iş, Tek Gıda-iş, Tez Koop-iş, Tümtis ve TGS sendikalarının oluşturduğu Sendikal Güçbirliği Platformu üyelerinin çağrısıyla bir araya gelen işçilere TKP, ÖDP, EMEP ve CHP üye ve dostları da destek verdi."Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek","Yaşasın örgütlü mücadelemiz","Yaşasın işçilerin birliği" sloganlarının atıldığı eylemde, Basın açıklamasını Tümtis şube başkanı Mahmut Canyurt okudu.

AKP hükümetinin işçi sınıfının en temel haklarına saldırdığının belirtildiği açıklamada, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yapılmak istenen değişiklikle bu yasanın açık bir şekilde "sendikasızlaştırma" yasası olduğu vurgulanarak,Bu alanda yeni yasadan beklentilerinin "İşten çıkartılma korkusu olmadan sendikalara üye olmak, uzun ve karmaşık yetki prosedürleriyle oyalanmadan sözleşme masasına oturabilmek, iş kolunda işyerinde baraj tehditleri, sınırları olmadan özgürce örgütlenebilmek ve grev hakkını yasaksız ve en geniş biçimde kullanabilmek" olduğu ifade edildi.

Türk-iş ve Hak-iş yöneticilerine yönelik olarak bu anti-demokratik yasanın meşrulaşmasını sağladıkları vurgulanırken, "Kapalı kapılar ardında, işçilerin iradesini hiçe sayarak kişisel pazarlıkla tavizler verdiniz" denildi.

Yapılan açıklama "Biz Sendikal Güçbirliği Platformu olarak işçi sınıfımızın mücadeleden yana, özgürlükleri ve hakları savunan tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bizim gücümüz tarihsel haklılığımızdan ve üyelerimizin iradesinden kaynaklıdır" ifadeleriyle son buldu.

(soL - Gaziantep)