Sendikalar TİİK Tasarısı'na karşı ortak basın açıklaması yaptı

Meclis’te görüşülen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’na karşı Koop-İş Sendikası, Sosyal-İş Sendikası ve Tez Koop-İş Sendikası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında kurumların ortak basın açıklamasını Tez Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu okudu.

“Türkiye’de çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisi, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve yasaklar ile toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılamamasıdır” diyen Gürsu, bu durumu yaratan mevzuatın 12 Eylül mirası olduğunu vurgulayarak, mecliste görüşülen yasa tasarısıyla mevcut durumun daha da geri götürülmek istendiğini belirtti.

Sendikaların ortak talebinin sendikal hak ve özgürlüklerin ILO sözleşmeleri ve uluslararası standartlar dikkate alınarak geliştirilmesi olduğunu belirten Gürsu, “ Görüşülen tasarı sendikal hak ve özgürlükleri geliştirmemekte, yasakları sürdürmekte, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmamakta, örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkını güvence altına almamaktadır” diye konuştu.

Çalışanların toplu pazarlık hakkını kullanabilmesinin en temel engeli olarak görünen, 12 Eylül’ün getirdiği yüzde 10 işkolu barajının, tasarı ile yüzde 3’e düşürülmüş gibi gösterilmesine rağmen fiilen yükseltildiğine dikkat çeken Gürsu, “Tasarının getirdiği yeni kademeli baraj sistemi ile geçiş döneminin sonunda, hâlihazırda barajın üzerinde olan, toplusözleşme yapabilen 50 sendikadan en az 29’u baraj altında kalma riski ile karşı karşıyadır” dedi.

Gürsu, tasarının hayata geçmesi ile birlikte ticaret, eğitim, büro ve güzel sanatlar işkolunda çalışan işçilerin önemli bir kısmının toplu sözleşme hakkını kullanamaz hale geleceğini ve sendikal haklardan mahrum kalacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve işverenlerle yapılan görüşmelerde toplu pazarlık hakkının korunması noktasında mutabakat sağlandığını ancak Meclis gündemindeki tasarının bu durumu yok saydığını belirten Gürsu, Bakanlığın yaptığı son dakika değişiklikleri ile meclis komisyonunda dahi görüşülmeden barajı yüzde 1’den 3’e yükseltmeye çalışmasına tepki göstererek şöyle konuştu:

“Bu tablo karşısında, Meclis görüşmeleri devam ederken, bu soruna çözüm üretilmesi hayati önem taşımaktadır. Ancak Türkiye’deki tüm sendikaları kapsayacak böyle bir formül arayışı içine girilmesi yerine, yalnızca Hak-İş’e bağlı yeni kurulmuş, yetkisiz, halihazırda sendika üyesi olan işçileri siyasi tehdit ve baskı yöntemleri ile sendika değiştirmeye zorlayan sendikalara, geçici süre ile yetki verilmesini sağlayacak özel bir düzenleme gündeme getirilmiştir. Yasa ve hukuk mantığına aykırı bir biçimde, doğrudan sendika tarif edilerek yapılması planlanan bu değişiklik, tüm sendikaları kapsayacak bir çözüm arayışını engellemekte, başka tartışmalara kapı aralamakta, iki sendikayı geçici olarak kurtarmak adına, Türkiye sendikal hareketinin geleceğini tehdit altına atmaktadır. “

Osman Gürsu, sendikalar adına yaptığı konuşmada sendikaların ortak taleplerini şöyle sıraladı:

1) Tasarıdaki tek ilerleme olarak gördüğümüz sendikal güvencelerde sağlanan kısmi iyileştirmelerin Meclis görüşmeleri sırasında kesinlikle geriye götürülmemesi

2) Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile uluslararası standartlara uygun, sendikal hak ve özgürlükleri evrensel ve çağdaş bir düzeye taşıyacak, Türkiye’de sendikal hakların ve örgütlenmenin önünü açacak bir yasal düzenleme yapılması

3) Yeni tasarı ile değişecek olan sendikaya üyelik ve istifa sisteminin uygulanmasında ortaya çıkabilecek, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını ciddi biçimde tehdit edebilecek sorunlara şimdiden önlem alınması

4) En acil, öncelikli ve yakıcı sorun olarak gördüğümüz baraj sorununa ilişkin olarak, daha önce sağlanan mutabakat esas alınarak, son açıklanan 2009 istatistiğine göre yetkili olan tüm sendikaların toplu sözleşme yetkisinin korunacağı, bu sendikalara üye yüz binlerce işçinin sendika ve toplu sözleşme hakkının yok edilmeyeceği bir çözüm üretilmesi