Piyasalaşmaya Karşı Avukatlar TBMM önündeydi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de stajyer ve genç avukatlarca kurulan platformların üyeleri, bugün TBMM önünde taleplerini açıkladılar.
Pazar, 01 Kasım 2009 21:19

İstanbul’da kurulan "Piyasalaşmaya Karşı Avukatlar Platformu"nun çağrısı ile bugün Ankara’da toplanan stajyer ve genç avukatlar, saat 13.00'te Yüksel Caddesi’nde bir araya geldiler. Eyleme İstanbullu hukukçuların yanı sıra İzmir'den gelen "Piyasalaşmaya Karşı Hukukçular Platformu” üyeleri ve Ankara'da geçen hafta kurulan “Stajyer ve Genç Avukatlar Platformu” üyeleri de katıldı.

Yüksel Caddesi’nde kurulan serbest kürsüde avukatlar sorunlarını dile getirdiler. Söz alanlardan stajyer avukat Fadime Salış, Ankara Barosu’nun staja başlayan yeni mezunlardan staj kaydiyesi adı altında bir para aldığını belirterek, “Mesleğe yeni başlayan stajyer avukatların bu parayı nereden bulacaklarını kimse düşünmüyor” dedi. Ardından söz alan Yıldız Işıktaş ise, stajyer avukatlara Avukatlık Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenen baro pulu gelirlerinden bir ödenek ayrılması gerektiğini, bu ödeneğin kredi olarak verilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Stajyer avukatların ucuz işgücü olarak kullanıldığına, niteliksiz bir staj dönemi geçirdiğine vurgu yapan konuşmaların yanı sıra, genç avukatların çok düşük ücretlerle çalıştırıldığı da sıkça dile getirildi.

TBMM önünde taleplerini bildirdiler
Konuşmaların ardından üç platformun ortak taleplerini içeren metnin TBMM önünde okunması için “Hukukta Piyasalaşmaya Hayır“ pankartının arkasında yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında, “Nitelikli staj, bağımsız savunma”, “Piyasacı değil, toplumcu adalet”, “Baro, uyuma stajyere sahip çık”, "Avukatlık Sınavı kaldırılsın" ve “Sigortasız çalışmak istemiyoruz” sloganları atıldı.

Meclisin önünde basın açıklamasını okuyan Ceren Tuğlu, “Mesleğin sorunları staj döneminden ibaret olmasa da, bu dönemde yaşanan sorunlar mesleğimizin geleceğini etkilemesi bakımından sadece stajyer avukatları değil, bütün avukatları ilgilendiriyor. Avukatlık mesleği piyasa kurallarının tek belirleyen olduğu bir alan haline geliyor. Bünyesinde 150–200 kişi çalışan hukuk büroları artarken, avukatlar arasındaki ekonomik ve sınıfsal fark giderek artıyor ve belirginleşiyor. Bu süreç karşımıza çıkan mevzuat değişiklikleri ve uygulamalarla da hızlandırılıyor” dedi.

4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla düzenlenen “Avukatlık Sınavı” uygulamasının iptali isteminin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi ile bu konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Tuğlu, “Tüm bu sorunlarla ilgili muhataplarımızdan biri de kuşkusuz yasama ve yürütme organlarıdır. Bu nedenle taleplerimizi TBMM’ye sunuyoruz” diyerek grubun taleplerini şöyle sıraladı:

- Uluslararası hukuk ve iç hukuk tarafından güvence altına alınmış olan sosyal güvenlik hakkı, sigortalı olmaları yasaklanan stajyer avukatların elinden alınmıştır, gerek yargının diğer eşit unsurları olan hakim-savcı stajyerlerine, gerekse diğer mesleklere mensup stajyerlere tanınan sosyal güvenlik hakkı stajyer avukatlara da tanınmalı, bu hak zorunlu sigortalılık kapsamında değerlendirilmelidir.
- Sağlıklı staj koşullarının alt yapısını oluşturabilmek için staj süreci boyunca öncelikli olarak meslek örgütümüz olan Türkiye Barolar Birliği tarafından hakkaniyete uygun bir ödenti sağlanmalıdır.
- Talep eden ve ödeme zorluğu çeken stajyer avukatların avukatlık ruhsatı masrafları Avukatlık Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenen bütçeden karşılanmalıdır.
- Stajın ilk altı ayının geçirildiği mahkeme kalemlerine, bu kalemlerden ve adliye stajının seyrinden sorumlu olan hakim-savcılara yönelik bir genelge yayınlanmalı, bu genelgede avukatlık stajının adliye stajını içeren ilk altı aylık kısmının işlevi ve içeriği ayrıntıları ile anlatılarak, bu süreç boyunca esas alınması gerekenin stajyerlerin mesleki eğitim ve gelişiminin sağlanması olduğu belirtilmelidir. Bünyelerinde stajını ifa etmekte olan avukat stajyerlerine mesleki gelişim ve eğitimleriyle bağdaşmayan işler yaptırılarak staj döneminin gereğine aykırı davranılması halinde bu uygulamaları yaptırıma tabi kılacak bir disiplin hukuku unsuru oluşturulmalıdır.
- Staj döneminde kullandırılan krediler geri ödemeli olmaktan çıkarılarak burs olarak kullandırılmalı ve daha önce kredi kullanmış olup henüz geri ödememiş olan avukatların borçları silinmelidir.
- Avukatlık sınavı uygulamasından vazgeçilerek, verimli ve bilimsel bir hukuk eğitiminin ve staj döneminin yaratılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Eylemin ardından, üç platformun çalışmalarını ortaklaştırmak için eyleme katılan tüm stajyer ve genç avukatların katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Talepler, yarın da TBMM Adalet Komisyonu’na sunulacak.
(soL - Ankara)