Müfredat davası 4 Mart’ta

Ankara’da “Yapılandırmacı Müfredat Programının” iptaline ilişkin dava 4 Mart’ta görülecek. Dava “parasız-eşit ve bilimsel eğitim mücadelesi” açısından büyük önem taşıyor.
Çarşamba, 25 Şubat 2009 10:00

soL (ANKARA) Ankara'da bir öğrenci velisinin 2006 yılında Danıştay 8. Daire'de "Yapılandırmacı Müfredat Programının" iptaliyle ilgili açtığı dava 4 Mart'ta görülecek. Dava sahibi Seher Yılmaz ve Avukatı Esmani Kırmızı davaya ilişkin bir açıklama yaparak tüm ileri öğrenci, öğretmen ve velileri duruşmaya davet ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ile Hayat Bilgisi programları değiştirilerek, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yeni müfredata geçilmişti. Birçok eğitimci, "Yapılandırmacı Müfredat Programı" olarak kamuoyuna yansıtılan bu değişikliğin, aslında bir kamu hizmeti olan eğitimi tümüyle ticarileştirmeyi, piyasacı ve bilimsellikten uzak kılmayı amaçladığını kaydederken, Yurtsever Cephe Eğitim Emekçileri başından itibaren söz konusu müfredat ile ilgili araştırmalar yapmış, değişikliğin iç yüzünü sergileyen çok sayıda toplantı gerçekleştirmişti. Daha sonra, kazanılan birikimle 2006 yılında ilköğretim 3. sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi Danıştay 8. Daire'de bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştı. Davanın hem eğitim hem de hukuki boyutlarıyla ilgili yapılan ayrıntılı açıklamalar çerçevesinde Danıştay 8. Dairesi davayı kabul ederken, geçen hafta da duruşma günü belli oldu.

Davacılardan çağrı var
Davacı veli ile Seher Yaşar ile davacı vekili avukat Esmani Kırmızı bir açıklama yayınlayarak, dava ile bilgi verirken, tüm ilerici ve yurtsever insanları 4 Mart 2009 Çarşamba günü saat 9.30'da, Danıştay 8. Daire'de görülecek davaya destek vermeye çağırdılar. Yapılan açıklamada, duruşmanın, "parasız-eşit ve bilimsel eğitim mücadelesi açısından olduğu kadar, eğitimin tarafı olan öğrenci-veli ve öğretmenleri doğrudan ilgilendiren bir öneme sahip" olduğu vurgulanırken, şu sözlere yer verildi: "Burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz bilimsel ve hukuki gerekçelerle somutladığımız davamızın içeriğine yakından vakıf olmanız, davanın sonucu ne olursa olsun, eğitimin parasız-eşit ve bilimsellik çerçevesinde bir kamu hizmeti olarak uygulanması istemimize ses vermeniz, öğrendiklerinizi kamuoyunun bilgilenmesi doğrultusunda yaygın kullanmanız için sizi 'Duruşma'mıza katılmaya çağırıyoruz."