Eğitim-Sen’den sürgün tepkisi

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, Güzel Sanatlar Lisesi’nden çeşitli okullara tayini yapılan 4 üyeleri hakkındaki yargı kararlarının uygulanmasını istedi.
Perşembe, 26 Şubat 2009 12:19

soL (Kocaeli) Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Şube Başkanı Veysel Kaplan, Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmenken siyasi nedenlerle başka okullara sürgüne gönderilen 4 üyelerinin hukuki zeminde lehlerine çıkan kararların uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, ''Yargı karalarını dinlememek, mahkeme kararlarının gerekçelerini incelememek, hukuka aykırı işlemler tesis etmekte ısrarcı olmak, soruşturmaları usulüne göre yürütmemek temel bir anlayış olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır'' dedi.

Hemşericilik lobisi
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, ''soruşturmaları usulüne göre yürütmemek, alınmamış savunmaları alınmış gibi gösterip cezalar vermek, yapılan yanlışı bir başka yanlışla düzeltmeye kalkmak, soruşturmaları sindirme amaçlı kullanmak'' gibi tutumların alışkanlık haline geldiğini savunup, bunun da, soruşturmaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin yeterince kanıt sunduğunu dile getiren Veysel Kaplan, ''Doğru çıkan söylentiler, Müdürlüğün yönetim anlayışında belirleyici olanın hemşericilik lobisi ve siyasal yandaş ilişkileri olduğunun kanıtıdır'' deiye konuştu.

Süreci anımsattı
Veysel Kaplan, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde çalışan bazı öğretmenlerle ilgili soruşturma açılacağı ve öğretmenlerin cezalandırılacağının konuşulmasıyla başlayan süreci anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bu söylenti doğru çıktı. 5 eğitimciye, disiplin soruşturması neticesinde bir günlük maaş kesimi cezası verildi. Arkadaşlarımız, daha sonra çeşitli ilköğretim okullarına naklen atandı. İdare Mahkemesi, uygulamayı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe aykırı bularak, yürütmesinin durdurulması kararını verdi. Arkadaşlarımız göreve dönmeyi beklerken, okulları ile ilişkileri kesilip il emrine atanmaları gerçekleştirildi.''

Sessiz kalmayacağız

Yüksel Şişman, Arzu Çokyüce, Deniz Sargut ve Murat Çağlayan hakkındaki hukuka aykırı işlemler karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti: ''Eğitim ve bilim emekçilerini kamplara ayırarak iş barışı bozulmaktadır. İlgilileri, sıkça yaşanan hukuksuz ve keyfi uygulamalar karşısında seyirci kalmamaya, haksız, keyfi ve yanlı soruşturmalar ile eğitim emekçilerinin moral ve motivasyonlarını bozan sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya davet ediyoruz. Gerek okulun sanattan uzaklaştırılmasına, gerekse öğretmenlerimizin okullarından koparılmasına sessiz kalmayacağımızı hukuksal mücadelenin yanı sıra meşru ve demokratik tepkimizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğimizi duyururuz.''