DİSK’in 43. yılı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 43. yıldönümünde, İstanbul’da ‘Bölge Temsilciler Kurulu’ toplantısı düzenliyor.
Cumartesi, 13 Şubat 2010 12:46

Bugün saat 13.00’te Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıda, işçi direnişleri, dayanışma, sendikal yasalar ve mücadele konuları üzerinde durulacak. Türkiye genelinde DİSK tarafından yürütülen 10 direnişin temsilcilerinin de katılacağı toplantıda, İstanbul ve Kocaeli’nde örgütlü bulunulan fabrika ve işyerlerinden 500’e yakın temsilci, şube başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyesinin bir araya gelmesi bekleniyor.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 1967’de kuruluş bildirgesinde belirtilen ilkelerin halen geçerliliğini koruduğunu belirterek, “43 yıl önceki Türkiye’nin durumuna ilişkin yapılan tespitler bugün için de geçerli. Türkiye aradan 43 yıl geçmesine karşın aynı sorunları daha da ağırlaşmış olarak yaşıyor” dedi.

Kuruluş Bildirgesi: Devrimcilik çalışmalarımızın özüdür
13 Şubat 1967’de, TİP’in kuruluş tarihinden altı yıl sonra kurulan DİSK, Türkiye’de işçi sınıfının örgütlü mücadele tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Maden-İş, Lastik-İş ve Basın – İş sendikalarının sermaye ve hükümetlerin çıkarlarına uygun sendikacılık anlayışı ile hareket edildiği gerekçesi ile, 12 Şubat 1967’de yaptıkları olağanüstü kongreden sonra Türk-İş’ten ayrılarak konfederasyonlaşma kararı almalarının ertesi günü DİSK’in kuruluş başvurusu yapıldı.

DİSK’in Kuruluş Bildirgesinin girişinde, “1872 den bu yana greve hakkını kullanarak, direnme gücünün başarılarını toplayan, dernek kurma hakkını en güç koşullar altında kullanan, 1909’ dan beri uluslararası işçi dayanışması çabalarına katılan, demokrasiye aykırı yasalar değiştirilince 1946’da yeniden sendikalar kuran, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi mücadelesinde 1961’de miting yaparak yeni bir aşamaya ulaşan, Anayasa ilkeleri uğruna kurşunlanan, coplanan, hapse atılan, yine de toplumcu mücadelesini bırakmayan bizler Türk işçi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve özgürlükleri ve de onuru için bir araya geldik” ifadeleri yer alıyor.

Beslenme, barınma, çalışma, milli gelir ve vergi sistemi ile ilgili taleplerin sıralandığı Kuruluş Bildirgesinin sonunda, “Devrimciliği bugünkü tutucu, gerici ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve yukarıdan beri özetlediğimiz ilkelerin hayata uygulanması anlamında alıyoruz. Devrimcilik hepimizin mülk sahibi olmasını ve uygarlık nimetlerinden eşitçe yararlanma olanağını sağlayacağı için bizim sendikacılık çalışmalarımızın özünü kapsayacaktır” deniliyor.

Bir dönüm noktası: 15 – 16 Haziran
1970 yılında, Adalet Partisi (AP) Hükümetinin Çalışma Bakanının “Yakında DİSK’in çanına ot tıkanacak” sözleri ile gündeme getirdiği Sendikalarla ilgili tasarı, doğrudan DİSK’i hedef alıyordu. Türk-İş dışında bir konfederasyonun varlığını ortadan kaldıracak olan tasarıya göre, bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için o işkolundaki işçilerin üçte birini temsil etmesi gerekiyordu.

15 – 16 Haziran 1970’te tasarıya karşı, Türkiye tarihinde görülmemiş bir işçi direnişi sergilendi. İşçilerin tepki gösterdiği maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirken, DİSK sanayi işçilerinin mücadele adresi haline geldi.

70’ler ve sonrası
DİSK, 70’li yıllarda bir çok grev ve iş bırakma eylemi örgütleyerek, özellikle 1 Mayısların kitlesel bir katılımla gerçekleşmesine katkı koydu. 70li yıllarda bir çok üye ve yöneticisi öldürülen DİSK’in, Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler de 22 Temmuz 1980’de katledildi.

12 Eylül darbesinin ardından, 24 Aralık 1981’de başlayan DİSK davasında 1477 sendikacı, sendika yöneticisi ve işyeri temsilcisi yargılandı. 160 dosyanın birleştirildiği davada, 78 kişi için idam talep ediliyordu.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi’nin gerçekleştirdiği yargılama sonunda, DİSK ve üye sendikaların kapatılmasına, 261 yönetici ve 3 uzmanın toplam 2 bin 53 yıla mahkum edilmesine karar verildi. 16 Temmuz 1991’de Askeri Yargıtay 3. Dairesinin mahkeme kararını bozması ve beraat kararı alması ile dosya kapandı.

1992’den itibaren yeniden faaliyete geçen DİSK’e bağlı ve çalışma yürüten 18 sendika, Gıda-İş, Basın-İş, Birleşik Metal-İş, Dev Maden-Sen, Dev Sağlık-İş, Devrimci Yapı-İş, Emekli-Sen, Bank-Sen, Cam Keramik-İş, Tümka-İş, Lastik-İş, Limter-İş, Nakliyat-İş, Oleyis, Sine-Sen, Sosyal-İş, Tekstil –İş ve Genel-İş olarak sıralanıyor.

(soL – Haber Merkezi)