DİSK-AR’dan AKP’ye uyarı: ‘Yükümlülüklerini yerine getir, haklarımıza saygı göster’

DİSK, yayınladığı rapor ile AKP iktidarını Anayasa’nın 90. Maddesi’ne uygun hareket etmeye, hükümet olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Anayasa ile güvence altına alınmış haklara saygı göstermeye çağırdı.

AKP’nin sendikal hak ve özgürlükleri gasp eden tartışmalı Toplu İş İlişkileri Yasası gündemdeki yerini koruyor. Bugün yasa tasarısını meclis önünde protesto etmek isteyen DİSK ve Sendikal Güç Birliği Platformu üyelerine AKP'nin talimatıyla polisin saldırısı basına yansıyan son gelişmeler.

“Yasaksız, barajsız sendikal yasa” isteyen DİSK’in araştırma enstitüsü DİSK-AR, AKP’nin emekçi düşmanı Toplu İş İlişkileri Yasası (TİİY) ile ilgili raporunu yayınladı.

DİSK-AR yeni işkolu barajı ve grev yasakları ile Cumhuriyet tarihinde işçilerin temel haklarına yönelik en ciddi saldırı olan Toplu İş İlişkileri Yasa tasarısının onaylanması halinde emekçileri bekleyen tehlikeleri yayınladığı bir raporla sıraladı.

"işçilerin temel haklarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en ciddi saldırısı"
TİİY’yi yeni işkolu barajı ve grev yasakları ile Cumhuriyet tarihinde işçilerin temel haklarına yönelik en ciddi saldırı olarak tanımlayan raporda, sendikal özgürlüklerin genişletilmesi adına çıkartıldığı iddia edilen yasanın, mevcut % 10’luk barajı, % 3’e indirdiği iddia edilse de istatistiksel oyunlarla 2 katından fazlasına çıkardığının altı çiziliyor.

Ayrıca raporda, “Müjde! Taşeron işçilere yeni haklar” getireceği iddiasıyla meşrulaştırılmaya çalışılan yasanın güvencesizlerin, taşeronların örgütlenmesi konusunda, kolaylaştırıcı ve koruyucu hiç bir önlem içermediği vurgulandı.

“İstatistik oyunlarıyla baraj yüzde 24’e yükselecek”
SGK Aralık 2011 İstatistikleri ile Çalışma Bakanlığı İstatistikleri Aralık 2011 verileri üzerinden hazırladığı rapora göre, TBMM gönderilen “toplu iş ilişkileri” yasa taslağında yer alan % 3 barajı ile 6 milyon 298 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin % 57’si için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hayal haline gelecek. Ayrıca bu işçilerin bulunduğu 7 işkolunda işçiler yetkili sendika bulamayacak.

Rapora göre mevcut uygulamada % 10 olan ve kamuoyuna yeni taslakta % 3 olarak sunulan baraj istatistik oyunları ile % 24’e yükselecek. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yerine aynı bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinin esas alınmasından ötürü işçi sayısı 2 katına çıkacak, kimi iş kollarında sektör birleşmeleri nedeniyle baraj daha da yükselecek ve sendika üye sayılarının sadece dörtte biri geçerli sayılacak.

“Yüz binlerce işçinin toplu sözleşme hakkı kalıcı bir biçimde gasp edilecek”
Raporda söz konusu tasarının yasalaşması halinde emekçileri bekleyen tehlikeler şöyle sıralandı:

•% 3 barajla ticaret, büro, eğitim, sağlık, ulaştırma, turizm, inşaat, basın, liman, ardiye ve depoculuk faaliyetlerinde çalışan işçiler için toplu sözleşme yetkisine sahip sendika kalmayacak. Bu durum kayıtlı işçilerin % 57’si yani 6 milyon 297 bin işçi için fiili toplu sözleşme yasağı anlamına geliyor.

•% 3 barajla ağaç, kâğıt, iletişim, savunma, elektrik, tekstil, petro-kimya, gemi yapımı ve deniz ulaşımı sektörlerinde toplu sözleşmeli tek sendika dayatması gerçek olacak. İşçilerin % 26’sı için sendika seçme özgürlüğü hayal haline gelecek.

•% 1 barajla 10, % 2 barajla 13, % 3 barajla 6 toplamda 29 sendika toplu sözleşme hakkını yitirecek. Bu durum mevcutta yetkili sendikaların çoğunun yetkisiz kalması anlamına geliyor. Toplamda yetkili sendika ise 51 olacak.

•Yasanın uygulamaya girmesi ile birlikte %1 barajı altında kalan sendikalara üye yaklaşık 50 bin işçinin toplu sözleşme hakkı gasp edilecek. % 2 baraj ile bu sayıya 145 bin işçi ilave olacak ve toplusözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 195 bine çıkacak. % 3 baraj durumunda toplusözleşme hakkı gasp edilen işçi sayısı 82 bin artışla 277 bine ulaşacak.

•Yasa ile sendikalı işçi sayısı 680 binden 400 bine, oransal olarak % 3,6’ya gerileyecek.

•Hava-İş, Yol-İş, Selüloz İş, Demiryol-İş, Koop-İş, Taz Koop İş gibi Türk-İş’e bağlı pek çok sendika da baraj altında kalacak.

•Aynı şekilde hükümetin uzun zamandır uğraştığı Anadolu ajansında örgütlü Türkiye Gazeteciler Sendikası ile havacılık iş kolunda örgütlü Hava-İş de yetki problemi ile karşı karşıya.

•Bakanlığın keyfi olarak vermediği yetkiler nedeniyle toplu sözleşme süreçlerini bekleyen 500 bin işçi yasanın çıkması için bir bahane haline getirilirken, yüz binlerce işçinin toplu sözleşme hakkı kalıcı bir biçimde gasp edilecek.

(soL-Haber Merkezi)